UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giới trẻ chạy theo chủ nghĩa duy vật gây lo ngại cho Giáo hội Lào

Ngày 29 tháng 11 năm 2010

Giới trẻ chạy theo chủ nghĩa duy vật gây lo ngại cho Giáo hội Lào
Bài của phóng viên ucanews.com từ Thakhek
Những người trong Giáo hội nói chủ nghĩa duy vật nơi giới trẻ Công giáo hiện nay hạn chế việc hành đạo và điều này trở thành quan ngại chính cho Giáo hội tại quốc gia cộng sản Lào.
“Chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa duy vật đang lôi cuốn người dân chúng ta. Nó hủy hoại đời sống đạo đức của giới trẻ. Nó nhiễm vào người chúng ta nặng hơn hệ tư tưởng chính trị” – Đức Giám mục Jean Marie Prida Inthirath, đại diện tông tòa của Savannakhet nói.
Nhiều người Công giáo trẻ không thể phân biệt ham muốn với nhu cầu và xa lánh Giáo hội và tôn giáo.”
Ngài đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông nói giới trẻ “muốn có những thứ giống như họ nhìn thấy trên truyền hình – điện thoại di động và quần áo thời thượng.”
Đức cha Prida còn nhận thấy nhiều người Lào vượt biên sang Thái Lan tìm việc làm để đem tiền và hàng tiêu dùng mới về.
“Ý nghĩa của cuộc sống đối với họ đã thay đổi. Tiền trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống và đang phá hủy văn hóa truyền thống dựa trên sự giản dị” – ngài nói.
Đức cha Prida còn nói thế hệ đi trước phải chịu trách nhiệm. “Nếu giới trẻ rời bỏ Giáo hội, vấn đề rõ ràng đó là người lớn chúng ta không đào tạo họ đúng đắn.”
Đức cha cho biết Giáo hội đang cố gắng chống xu hướng này bằng cách tổ chức các nhóm thể thao cho giới trẻ trong các làng mạc và đào tạo người dân về canh tác hữu cơ.
Cha Somdeth Kaleuan, một linh mục địa phương, cũng cho rằng quan tâm chính của Giáo hội hiện nay là người trẻ. “Chúng tôi lo lắng họ không thể kháng cự lại sự quyến rũ của chủ nghĩa duy vật. Chúng ta phải đảo lộn vũ trụ quan của họ”. Ngài nói giáo huấn là chìa khóa giúp giới trẻ Công giáo tái khám phá đức tin.
Mỉa mai thay “trước đây ngay cả khi xảy ra bách hại đạo, đa số người Công giáo không chịu bỏ đạo” – theo Vinad Phasixiengmay, người Công giáo đến từ một làng gần Thakhek. Nhưng ngày nay nhiều thanh thiếu niên ở Lào không hành đạo mặc dù tình hình chính trị không buộc họ làm như thế, ông nói.
Nỗ lực giúp người trẻ sống đức tin nên bắt đầu từ trong gia đình. “Bố mẹ nên dạy dỗ và hướng dẫn con cái mình luôn” – ông nói.
LA12163.1629, 26-11-2010, 42 dòng, 442 từ

Bài của phóng viên ucanews.com từ Thakhek

Trẻ em Lào tại Nhà thờ Chính toà Thánh Louis ở Thakhek, nguy cơ tương lai của một xã hội vật chất

Trẻ em Lào chụp tại Nhà thờ Chính toà Thánh Louis ở Thakhek, nguy cơ tương lai của một xã hội vật chất

Những người trong Giáo hội nói chủ nghĩa duy vật nơi giới trẻ Công giáo hiện nay hạn chế việc hành đạo và điều này trở thành quan ngại chính cho Giáo hội tại quốc gia cộng sản Lào.

“Chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa duy vật đang lôi cuốn người dân chúng ta. Nó hủy hoại đời sống đạo đức của giới trẻ. Nó nhiễm vào người chúng ta nặng hơn hệ tư tưởng chính trị” – Đức Giám mục Jean Marie Prida Inthirath, đại diện tông tòa của Savannakhet nói.

Nhiều người Công giáo trẻ không thể phân biệt ham muốn với nhu cầu và xa lánh Giáo hội và tôn giáo.”

Ngài đổ lỗi cho các phương tiện truyền thông nói giới trẻ “muốn có những thứ giống như họ nhìn thấy trên truyền hình – điện thoại di động và quần áo thời thượng.”

Đức cha Prida còn nhận thấy nhiều người Lào vượt biên sang Thái Lan tìm việc làm để đem tiền và hàng tiêu dùng mới về.

“Ý nghĩa của cuộc sống đối với họ đã thay đổi. Tiền trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống và đang phá hủy văn hóa truyền thống dựa trên sự giản dị” – ngài nói.

Đức cha Prida còn nói thế hệ đi trước phải chịu trách nhiệm. “Nếu giới trẻ rời bỏ Giáo hội, vấn đề rõ ràng đó là người lớn chúng ta không đào tạo họ đúng đắn.”

Đức cha cho biết Giáo hội đang cố gắng chống xu hướng này bằng cách tổ chức các nhóm thể thao cho giới trẻ trong các làng mạc và đào tạo người dân về canh tác hữu cơ.

Cha Somdeth Kaleuan, một linh mục địa phương, cũng cho rằng quan tâm chính của Giáo hội hiện nay là người trẻ. “Chúng tôi lo lắng họ không thể kháng cự lại sự quyến rũ của chủ nghĩa duy vật. Chúng ta phải đảo lộn vũ trụ quan của họ”. Ngài nói giáo huấn là chìa khóa giúp giới trẻ Công giáo tái khám phá đức tin.

Mỉa mai thay “trước đây ngay cả khi xảy ra bách hại đạo, đa số người Công giáo không chịu bỏ đạo” – theo Vinad Phasixiengmay, người Công giáo đến từ một làng gần Thakhek. Nhưng ngày nay nhiều thanh thiếu niên ở Lào không hành đạo mặc dù tình hình chính trị không buộc họ làm như thế, ông nói.

Nỗ lực giúp người trẻ sống đức tin nên bắt đầu từ trong gia đình. “Bố mẹ nên dạy dỗ và hướng dẫn con cái mình luôn” – ông nói.

LA12163.1629, 26-11-2010, 42 dòng, 442 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng