UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Công giáo Hàn Quốc được thúc giục giữ gìn di sản văn hóa

Ngày 30 tháng 11 năm 2010

Người Công giáo Hàn Quốc được thúc giục giữ gìn di sản văn hóa
Bài của Stephen Hong từ Seoul
Di sản văn hóa của Giáo hội ở Hàn Quốc chưa được gìn giữ cách có hệ thống mặc dù hướng dẫn bảo tồn di sản văn hóa đã được ban hành năm ngoái, theo một giáo sư Công giáo.
“Một số giáo xứ thậm chí không biết đã có hướng dẫn này” – giáo sư nghệ thuật Catherine Jung Su-kyung thuộc đại học Công giáo Incheon phát biểu tại hội thảo do Ủy ban Văn hóa của các giám mục Hàn Quốc tổ chức tại Seoul hôm 26-11.
Hội thảo kỷ niệm một năm ủy ban công bố Hướng dẫn bảo vệ di sản văn hóa Công giáo ở Hàn Quốc vào tháng 11-2009.
Trong diễn văn khai mạc, Đức Giám mục phụ tá Joseph Son Sam-seok của Pusan, chủ tịch ủy ban văn hóa của các giám mục, nói hội thảo sẽ đổi mới những nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của Giáo hội.
Trong khi đó, Jung nói thêm chưa có tài liệu chứng minh, vốn là việc làm cơ bản của việc bảo tồn di sản, và đưa ra một số đề xuất làm tài liệu chứng minh các tác phẩm nghệ thuật của Giáo hội.
Những sáng kiến được đề xuất gồm thu thập và lưu trữ văn bản các tác phẩm nghệ thuật của Giáo hội qua sự giúp đỡ của các hội nghệ thuật Công giáo cấp giáo phận; thành lập văn phòng cấp giáo xứ lưu giữ tài liệu và giữ gìn các tác phẩm nghệ thuật của giáo xứ cũng như thành lập website chuyên nói về tác phẩm nghệ thuật của Giáo hội.
Một thuyết trình viên khác là giáo sư kiến trúc Stephen Kim Jung-shin thuộc đại học Dankook lưu ý trong số 704 khu di sản thế giới được UNESCO công nhận, có 98 di sản liên quan đến Giáo hội.
Ông nói thêm một số nhà thờ địa phương như nhà thờ chính tòa Myeongdong ở Seoul và nhà thờ Công giáo Jeondong ở Jeonju, tỉnh North Jeolla, có khả năng có tên trong danh sách này.
KO12192.1630, 29-11-2010, 32 dòng, 352 từ

Bài của Stephen Hong từ Seoul

Giáo hội Công giáo Jeondong ở Jeonju

Giáo hội Công giáo Jeondong ở Jeonju

Di sản văn hóa của Giáo hội ở Hàn Quốc chưa được gìn giữ cách có hệ thống mặc dù hướng dẫn bảo tồn di sản văn hóa đã được ban hành năm ngoái, theo một giáo sư Công giáo.

“Một số giáo xứ thậm chí không biết đã có hướng dẫn này” – giáo sư nghệ thuật Catherine Jung Su-kyung thuộc đại học Công giáo Incheon phát biểu tại hội thảo do Ủy ban Văn hóa của các giám mục Hàn Quốc tổ chức tại Seoul hôm 26-11.

Hội thảo kỷ niệm một năm ủy ban công bố Hướng dẫn bảo vệ di sản văn hóa Công giáo ở Hàn Quốc vào tháng 11-2009.

Trong diễn văn khai mạc, Đức Giám mục phụ tá Joseph Son Sam-seok của Pusan, chủ tịch ủy ban văn hóa của các giám mục, nói hội thảo sẽ đổi mới những nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của Giáo hội.

Trong khi đó, Jung nói thêm chưa có tài liệu chứng minh, vốn là việc làm cơ bản của việc bảo tồn di sản, và đưa ra một số đề xuất làm tài liệu chứng minh các tác phẩm nghệ thuật của Giáo hội.

Những sáng kiến được đề xuất gồm thu thập và lưu trữ văn bản các tác phẩm nghệ thuật của Giáo hội qua sự giúp đỡ của các hội nghệ thuật Công giáo cấp giáo phận; thành lập văn phòng cấp giáo xứ lưu giữ tài liệu và giữ gìn các tác phẩm nghệ thuật của giáo xứ cũng như thành lập website chuyên nói về tác phẩm nghệ thuật của Giáo hội.

Một thuyết trình viên khác là giáo sư kiến trúc Stephen Kim Jung-shin thuộc đại học Dankook lưu ý trong số 704 khu di sản thế giới được UNESCO công nhận, có 98 di sản liên quan đến Giáo hội.

Ông nói thêm một số nhà thờ địa phương như nhà thờ chính tòa Myeongdong ở Seoul và nhà thờ Công giáo Jeondong ở Jeonju, tỉnh North Jeolla, có khả năng có tên trong danh sách này.

KO12192.1630, 29-11-2010, 32 dòng, 352 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng