Đức Thánh cha thành lập quỹ Ratzinger

Đức Thánh cha thành lập quỹ Ratzinger
Đức Thánh cha Bênêđictô vừa thành lập một quỹ mới lấy tên “Quỹ Vatican: Joseph Ratzinger – Benedict XVI” xúc tiến nghiên cứu văn hóa và học thuật và ban đầu sẽ do Đức Thánh cha lấy tiền thu nhập từ quyền tác giả của ngài để tài trợ.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh đưa ra thông báo này tại cuộc họp báo hôm thứ bảy, VIS đưa tin.
Tham dự họp báo có Đức Hồng y Camillo Ruini, chủ tịch ủy ban học thuật của quỹ; Đức ông Giuseppe Antonio Scotti, chủ tịch quỹ, và linh mục Stephan Otto Horn S.D.S, chủ tịch “Ratzinger Schulerkreis” và “Joseph Ratzinger Papst Benedict XVI – Siftung.”
Đức ông Scotti giải thích Đức Thánh cha ra lệnh thành lập một quỹ mới hôm 1-3, với tên gọi là “Quỹ Vatican: Joseph Ratzinger – Benedict XVI”, nhằm “đáp lại nguyện vọng của nhiều học giả trong những năm qua.”
Về việc tài trợ tổ chức mới này, ngài giải thích “đóng góp chủ yếu ban đầu sẽ do chính Đức Thánh cha tài trợ, ngài quyết định ủng hộ phần lớn tiền thu được từ quyền tác giả của ngài.”
Đức Hồng y Ruini giải thích ủy ban học thuật sẽ có ba nhiệm vụ, “thứ nhất, soạn thảo các tiêu chuẩn và mục tiêu cho chương trình hoạt động thường niên và dài hạn của quỹ; thứ hai, đề ra các tiêu chuẩn đánh giá sở trường để lập và trao giải thưởng cho các học giả nổi trội trong các ấn phẩm học thuật và/hoặc nghiên cứu; cuối cùng là tổ chức các hoạt động sáng kiến về văn hóa và học thuật.”
“Thần học của Joseph Ratzinger tiến bộ, hướng về hiện tại và tương lai dựa trên sự hiểu biết phi thường về nguồn gốc và lịch sử của đức tin Kitô giáo. Khả năng của ngài, tôi gọi là sự tinh tế của ngài, trong việc giữ cho hai khía cạnh này hợp nhất … ví Joseph Ratzinger như là những bậc thầy vĩ đại của các thời kỳ khác trong lịch sử Kitô giáo. Quỹ mang tên của ngài sẽ tập trung chú ý đặc biệt một mặt về nghiên cứu Kinh Thánh và giáo phụ, mặt khác về thần học căn bản, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mục đích là mang lại chân, thiện, mỹ của Kitô giáo trong quan hệ với văn hóa và xã hội đương thời.”
Sau đó cha Horn giải thích ngay cả trước khi Đức Hồng y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, các học trò của ngài đã nghĩ đến việc thành lập một Quỹ Joseph Ratzinger. Ngài nói: “Không chỉ họ muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy mình, mà còn hoàn toàn tin rằng thần học của ngài có tầm quan trọng đối với Giáo hội. … Trong cuộc họp của ‘Schulerkreis’ với Đức Thánh cha tại Castelgandolfo năm 2007, chúng tôi được ngài chấp thuận cho thành lập quỹ tự trị.”
Cha Horn nói thêm quỹ này “có đường hướng rõ ràng và có các dự án trên phạm vi rộng.
Mục tiêu là thúc đẩy việc nghiên cứu thần học và tu đức của Joseph Ratzinger, tuyên truyền tư tưởng của ngài trong Giáo hội và xã hội, và đảm bảo mọi người thích thú. Qua đó ký ức về ngài sẽ được lưu truyền trong tương lai.”
Một trong các dự án của quỹ liên quan đến đại học Regensburg “là phong chức giáo sư cho một giáo sư thỉnh giảng trong khoa thần học trong học kỳ mùa hè.”
Nguồn tin từ cathnewsasia

Đức Thánh cha Bênêđictô vừa thành lập một quỹ mới lấy tên “Quỹ Vatican: Joseph Ratzinger – Benedict XVI” xúc tiến nghiên cứu văn hóa và học thuật và ban đầu sẽ do Đức Thánh cha lấy tiền thu nhập từ quyền tác giả của ngài để tài trợ.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh đưa ra thông báo này tại cuộc họp báo hôm thứ bảy, VIS đưa tin.

Tham dự họp báo có Đức Hồng y Camillo Ruini, chủ tịch ủy ban học thuật của quỹ; Đức ông Giuseppe Antonio Scotti, chủ tịch quỹ, và linh mục Stephan Otto Horn S.D.S, chủ tịch “Ratzinger Schulerkreis” và “Joseph Ratzinger Papst Benedict XVI – Siftung.”

Đức ông Scotti giải thích Đức Thánh cha ra lệnh thành lập một quỹ mới hôm 1-3, với tên gọi là “Quỹ Vatican: Joseph Ratzinger – Benedict XVI”, nhằm “đáp lại nguyện vọng của nhiều học giả trong những năm qua.”

Về việc tài trợ tổ chức mới này, ngài giải thích “đóng góp chủ yếu ban đầu sẽ do chính Đức Thánh cha tài trợ, ngài quyết định ủng hộ phần lớn tiền thu được từ quyền tác giả của ngài.”

Đức Hồng y Ruini giải thích ủy ban học thuật sẽ có ba nhiệm vụ, “thứ nhất, soạn thảo các tiêu chuẩn và mục tiêu cho chương trình hoạt động thường niên và dài hạn của quỹ; thứ hai, đề ra các tiêu chuẩn đánh giá sở trường để lập và trao giải thưởng cho các học giả nổi trội trong các ấn phẩm học thuật và/hoặc nghiên cứu; cuối cùng là tổ chức các hoạt động sáng kiến về văn hóa và học thuật.”

“Thần học của Joseph Ratzinger tiến bộ, hướng về hiện tại và tương lai dựa trên sự hiểu biết phi thường về nguồn gốc và lịch sử của đức tin Kitô giáo. Khả năng của ngài, tôi gọi là sự tinh tế của ngài, trong việc giữ cho hai khía cạnh này hợp nhất … ví Joseph Ratzinger như là những bậc thầy vĩ đại của các thời kỳ khác trong lịch sử Kitô giáo. Quỹ mang tên của ngài sẽ tập trung chú ý đặc biệt một mặt về nghiên cứu Kinh Thánh và giáo phụ, mặt khác về thần học căn bản, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mục đích là mang lại chân, thiện, mỹ của Kitô giáo trong quan hệ với văn hóa và xã hội đương thời.”

Sau đó cha Horn giải thích ngay cả trước khi Đức Hồng y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng, các học trò của ngài đã nghĩ đến việc thành lập một Quỹ Joseph Ratzinger. Ngài nói: “Không chỉ họ muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy mình, mà còn hoàn toàn tin rằng thần học của ngài có tầm quan trọng đối với Giáo hội. … Trong cuộc họp của ‘Schulerkreis’ với Đức Thánh cha tại Castelgandolfo năm 2007, chúng tôi được ngài chấp thuận cho thành lập quỹ tự trị.”

Cha Horn nói thêm quỹ này “có đường hướng rõ ràng và có các dự án trên phạm vi rộng.

Mục tiêu là thúc đẩy việc nghiên cứu thần học và tu đức của Joseph Ratzinger, tuyên truyền tư tưởng của ngài trong Giáo hội và xã hội, và đảm bảo mọi người thích thú. Qua đó ký ức về ngài sẽ được lưu truyền trong tương lai.”

Một trong các dự án của quỹ liên quan đến đại học Regensburg “là phong chức giáo sư cho một giáo sư thỉnh giảng trong khoa thần học trong học kỳ mùa hè.”

Nguồn tin từ cathnewsasia