Đức Thánh cha cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc trước ngày đại hội toàn quốc

Đức Thánh cha cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc trước ngày đại hội toàn quốc
Bài của phóng viên ucanews.com từ Hồng Kông
Đức Thánh cha Bênêđictô XVI cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc khi cộng đoàn “công khai” dự định triệu tập đại hội toàn quốc lần thứ 8 tại Bắc Kinh từ ngày 7-9/12.
Đức Thánh cha mời gọi tất cả người Công giáo, trong đó có một nhóm 40 người Trung Quốc ngồi ở các hàng ghế đầu, cầu nguyện cùng ngài trong cuộc biệt kiến chung tại thành phố Vatican hôm 1-12.
“Tôi xin anh chị em và người Công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, như anh chị em đã biết, Giáo hội tại đây đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn” – Đức Thánh cha nói.
“Chúng con cầu xin Đức Maria Đồng Trinh Phù Hộ Kitô Hữu bảo vệ tất cả các giám mục Trung Quốc, những người rất quý mến con, để các ngài có thể can đảm làm chứng cho đức tin, đặt hết hy vọng vào Đấng Cứu Chuộc chúng con đang mong chờ.”
“Chúng con cũng xin phó thác cho Đức Mẹ Đồng Trinh tất cả người Công giáo của quốc gia thân yêu này, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, họ có thể sống đời Kitô hữu đích thực hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, qua đó góp phần mang lại hòa hợp và lợi ích chung cho người dân thân yêu của họ.”
Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc nắm quyền cao nhất trong Giáo hội công khai ở Trung Quốc. Đại hội lần 8 sẽ bầu các tân chủ tịch của Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc và Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.
Vatican không công nhận hai tổ chức này và ủy ban đặc trách Trung Quốc của Vatican đã thúc giục giám mục đại lục tránh tham dự các cuộc họp của hai tổ chức này.
Một số giáo phận đã nhận được thông báo về đại hội tuần tới. Một số giám mục phát biểu với ucanews.com các ngài không muốn đi nhưng cảm thấy khó từ chối.
Đại hội lần 7 vào năm 2004 có khoảng 300 giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân trên cả nước cũng như các quan chức chính phủ tham dự.
Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch CCPA ở Bắc Kinh, nói với ucanews.com ông không biết chắc có bao nhiêu đại biểu tham dự đại hội năm nay nhưng ông nghĩ số đại biểu lần này sẽ tương đương lần trước.
CH12244.1630, 1-12-2010, 40 dòng, 425 từ

Bài của phóng viên ucanews.com từ Hồng Kông

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tại cuộc biệt kiến chung hôm 1-12
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tại cuộc biệt kiến chung hôm 1-12

Đức Thánh cha Bênêđictô XVI cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc khi cộng đoàn “công khai” dự định triệu tập đại hội toàn quốc lần thứ 8 tại Bắc Kinh từ ngày 7-9/12.

Đức Thánh cha mời gọi tất cả người Công giáo, trong đó có một nhóm 40 người Trung Quốc ngồi ở các hàng ghế đầu, cầu nguyện cùng ngài trong cuộc biệt kiến chung tại thành phố Vatican hôm 1-12.

“Tôi xin anh chị em và người Công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, như anh chị em đã biết, Giáo hội tại đây đang trải qua thời điểm đặc biệt khó khăn” – Đức Thánh cha nói.

“Chúng con cầu xin Đức Maria Đồng Trinh Phù Hộ Kitô Hữu bảo vệ tất cả các giám mục Trung Quốc, những người rất quý mến con, để các ngài có thể can đảm làm chứng cho đức tin, đặt hết hy vọng vào Đấng Cứu Chuộc chúng con đang mong chờ.”

“Chúng con cũng xin phó thác cho Đức Mẹ Đồng Trinh tất cả người Công giáo của quốc gia thân yêu này, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, họ có thể sống đời Kitô hữu đích thực hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, qua đó góp phần mang lại hòa hợp và lợi ích chung cho người dân thân yêu của họ.”

Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc nắm quyền cao nhất trong Giáo hội công khai ở Trung Quốc. Đại hội lần 8 sẽ bầu các tân chủ tịch của Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc và Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.

Vatican không công nhận hai tổ chức này và ủy ban đặc trách Trung Quốc của Vatican đã thúc giục giám mục đại lục tránh tham dự các cuộc họp của hai tổ chức này.

Một số giáo phận đã nhận được thông báo về đại hội tuần tới. Một số giám mục phát biểu với ucanews.com các ngài không muốn đi nhưng cảm thấy khó từ chối.

Đại hội lần 7 vào năm 2004 có khoảng 300 giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân trên cả nước cũng như các quan chức chính phủ tham dự.

Anthony Liu Bainian, phó chủ tịch CCPA ở Bắc Kinh, nói với ucanews.com ông không biết chắc có bao nhiêu đại biểu tham dự đại hội năm nay nhưng ông nghĩ số đại biểu lần này sẽ tương đương lần trước.

CH12244.1630, 1-12-2010, 40 dòng, 425 từ