Các giáo xứ của Seoul cam kết bảo vệ sự sống

Các giáo xứ của Seoul cam kết bảo vệ sự sống
Bài của John Choi từ Seoul
Các giáo xứ trong tổng giáo phận Seoul tổ chức các Thánh lễ bảo vệ sự sống và phản đối văn hóa sự chết nhân kỷ niệm Chúa nhật Bảo vệ sự sống.
“Chỉ có Thiên Chúa mới giám sát sự sống con người… chúng ta không nên thao túng hay hủy hoại sự sống con người” – Đức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung, chủ tịch Ủy ban sự sống của tổng giáo phận phát biểu hôm 5-12 khi tổ chức các Thánh lễ.
Đức cha Yeom chỉ ra văn hóa sự chết như phá thai, an tử, tử hình và nghiên cứu tế bào gốc đang phổ biến trong xã hội.
Ngài nói “Bảo vệ sự sống là tiếng gọi trong thời đại chúng ta.”
Năm 2008 tổng giáo phận Seoul lấy Chúa nhật thứ nhất của tháng 12 làm ngày Chúa nhật bảo vệ sự sống để nâng cao nhận thức về sự sống.
Sau Thánh lễ, ủy ban tổng giáo phận thông báo người đoạt giải Mầu nhiệm sự sống năm nay.
Giáo sư Kang Chang-yuil, giáo sư y khoa của đại học Quốc gia Seoul, đoạt giải nhất về Khoa học Sự sống. Mary Joseph Koo In-hoi, giáo sư Khoa nghiên cứu sinh về sự sống Hồng y Nicholas Cheong thuộc đại học Công giáo Hàn Quốc, đọat giải nhì về phạm trù nhân văn.
Về lĩnh vực hành động xã hội, Christine Vollmer, chủ tịch Liên minh gia đình Mỹ Latinh, đoạt giải nhất trong khi John Bosco Yun Kyung-jung đoạt giải nhì.
Mỗi người đoạt giải nhận một giấy chứng nhận và 30 triệu won (khoảng 26.000 Mỹ kim) cho giải nhất và 10 triệu won (khoảng 8.800 Mỹ kim) cho giải nhì.
Tổng giáo phận Seoul thành lập giải Mầu nhiệm sự sống năm 2007 và trao giải hàng năm.
KO12342.1631, 6-12-2010, 32 dòng, 309 từ
Bài của John Choi từ Seoul
Đức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung
Đức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung

Các giáo xứ trong tổng giáo phận Seoul tổ chức các Thánh lễ bảo vệ sự sống và phản đối văn hóa sự chết nhân kỷ niệm Chúa nhật Bảo vệ sự sống.

“Chỉ có Thiên Chúa mới giám sát sự sống con người… chúng ta không nên thao túng hay hủy hoại sự sống con người” – Đức Giám mục phụ tá Andrew Yeom Soo-jung, chủ tịch Ủy ban sự sống của tổng giáo phận phát biểu hôm 5-12 khi tổ chức các Thánh lễ.
Đức cha Yeom chỉ ra văn hóa sự chết như phá thai, an tử, tử hình và nghiên cứu tế bào gốc đang phổ biến trong xã hội.
Ngài nói “Bảo vệ sự sống là tiếng gọi trong thời đại chúng ta.”
Năm 2008 tổng giáo phận Seoul lấy Chúa nhật thứ nhất của tháng 12 làm ngày Chúa nhật bảo vệ sự sống để nâng cao nhận thức về sự sống.
Sau Thánh lễ, ủy ban tổng giáo phận thông báo người đoạt giải Mầu nhiệm sự sống năm nay.
Giáo sư Kang Chang-yuil, giáo sư y khoa của đại học Quốc gia Seoul, đoạt giải nhất về Khoa học Sự sống. Mary Joseph Koo In-hoi, giáo sư Khoa nghiên cứu sinh về sự sống Hồng y Nicholas Cheong thuộc đại học Công giáo Hàn Quốc, đọat giải nhì về phạm trù nhân văn.
Về lĩnh vực hành động xã hội, Christine Vollmer, chủ tịch Liên minh gia đình Mỹ Latinh, đoạt giải nhất trong khi John Bosco Yun Kyung-jung đoạt giải nhì.
Mỗi người đoạt giải nhận một giấy chứng nhận và 30 triệu won (khoảng 26.000 Mỹ kim) cho giải nhất và 10 triệu won (khoảng 8.800 Mỹ kim) cho giải nhì.
Tổng giáo phận Seoul thành lập giải Mầu nhiệm sự sống năm 2007 và trao giải hàng năm.
KO12342.1631, 6-12-2010, 32 dòng, 309 từ