Hội nghị Á châu thảo luận về nghiện ma túy

Hội nghị Á châu thảo luận về nghiện ma túy
Bài của Konradus Epa từ Jakarta
Gia đình cùng với bản thân người bị nghiện đóng vai trò quan trọng trong quá trình cai nghiện, theo linh mục đến từ trung tâm phục hồi ở Jakarta.
“Nghiện là chứng rối loạn phức tạp do lệ thuộc vào một chất nào đó. Tuy nhiên, sự hiểu biết, dụng cụ và hỗ trợ thỏa đáng từ gia đình và bệnh nhân có thể giúp họ cai nghiện được” – linh mục Lambertus Somar, người sáng lập và là giám đốc Quỹ Kasih Mulia (YKM) nói.
Ngài phát biểu trước Hội nghị phục hồi châu Á lần 5 diễn ra tại Jakarta từ ngày 6-8/12.
Chương trình tư vấn ma túy Colombo Plan tổ chức hội nghị với chủ đề Phục hồi: trở lại bình thường với sự hợp tác của YKM, Ban quản lý ma túy quốc gia (BNN) và Cục các vấn đề hành pháp và ma túy quốc tế (INL).
Cha Somar nói hội nghị tạo diễn đàn thảo luận chương trình phục hồi con nghiện trong khu vực châu Á-Thái Bình dương bằng cách nhấn mạnh những hành động được thực hiện trong lĩnh vực điều trị để giáo dục công chúng về nghiện ngập và động viên người khác tham gia chương trình.
“Hầu hết tham dự viên là người đã từng sử dụng ma túy và đang cai nghiện … phục hồi có ý nghĩa đặc biệt đối với người nghiện … là cái phúc cho người khác” – ngài nói.
Tổng thư ký Colombo Plan Dato’ Patricia Yoon-Moi Chia thừa nhận cai nghiện là quá trình lâu dài. Bà nói thêm: “Tuy nhiên, nó phải bắt đầu bằng sự nhận thức của người nghiện.”
Trong phần khai mạc hội nghị hôm 6-12, Gories Mere của BNN phát biểu với khoảng 300 tham dự viên đến từ 16 quốc gia: “Những nỗ lực cao quý của chúng ta là để tìm cách đối mặt những thử thách trong lúc ủng hộ cam kết tiếp cận các dịch vụ điều trị nạn nghiện ma túy có chất lượng chung của chúng ta.”
Ông nói thêm thông qua sự kiện này “chúng tôi hy vọng thu thập và trao đổi thông tin và phương pháp hiệu quả gần đây trong việc giảm nhu cầu ma túy.”
Colombo Plan là tổ chức liên chính phủ cấp khu vực thành lập năm 1951, hiện có 26 nước thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình dương.
Đây cũng là tổ chức cấp khu vực đầu tiên xử lý vấn đề nghiện ma túy trong khu vực từ khi bắt đầu Chương trình tư vấn ma túy Colombo Plan (CPDAP) năm 1973.
IJ12338.1631, 6-12-2010, 42 dòng, 444 từ
Bài của Konradus Epa từ Jakarta
Linh mục Lambertus Somar, người sáng lập và là giám đốc Quỹ Kasih Mulia
Linh mục Lambertus Somar, người sáng lập và là giám đốc Quỹ Kasih Mulia

Gia đình cùng với bản thân người bị nghiện đóng vai trò quan trọng trong quá trình cai nghiện, theo linh mục đến từ trung tâm phục hồi ở Jakarta.

“Nghiện là chứng rối loạn phức tạp do lệ thuộc vào một chất nào đó. Tuy nhiên, sự hiểu biết, dụng cụ và hỗ trợ thỏa đáng từ gia đình và bệnh nhân có thể giúp họ cai nghiện được” – linh mục Lambertus Somar, người sáng lập và là giám đốc Quỹ Kasih Mulia (YKM) nói.
Ngài phát biểu trước Hội nghị phục hồi châu Á lần 5 diễn ra tại Jakarta từ ngày 6-8/12.
Chương trình tư vấn ma túy Colombo Plan tổ chức hội nghị với chủ đề Phục hồi: trở lại bình thường với sự hợp tác của YKM, Ban quản lý ma túy quốc gia (BNN) và Cục các vấn đề hành pháp và ma túy quốc tế (INL).
Cha Somar nói hội nghị tạo diễn đàn thảo luận chương trình phục hồi con nghiện trong khu vực châu Á-Thái Bình dương bằng cách nhấn mạnh những hành động được thực hiện trong lĩnh vực điều trị để giáo dục công chúng về nghiện ngập và động viên người khác tham gia chương trình.
“Hầu hết tham dự viên là người đã từng sử dụng ma túy và đang cai nghiện … phục hồi có ý nghĩa đặc biệt đối với người nghiện … là cái phúc cho người khác” – ngài nói.
Tổng thư ký Colombo Plan Dato’ Patricia Yoon-Moi Chia thừa nhận cai nghiện là quá trình lâu dài. Bà nói thêm: “Tuy nhiên, nó phải bắt đầu bằng sự nhận thức của người nghiện.”
Trong phần khai mạc hội nghị hôm 6-12, Gories Mere của BNN phát biểu với khoảng 300 tham dự viên đến từ 16 quốc gia: “Những nỗ lực cao quý của chúng ta là để tìm cách đối mặt những thử thách trong lúc ủng hộ cam kết tiếp cận các dịch vụ điều trị nạn nghiện ma túy có chất lượng chung của chúng ta.”
Ông nói thêm thông qua sự kiện này “chúng tôi hy vọng thu thập và trao đổi thông tin và phương pháp hiệu quả gần đây trong việc giảm nhu cầu ma túy.”
Colombo Plan là tổ chức liên chính phủ cấp khu vực thành lập năm 1951, hiện có 26 nước thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình dương.
Đây cũng là tổ chức cấp khu vực đầu tiên xử lý vấn đề nghiện ma túy trong khu vực từ khi bắt đầu Chương trình tư vấn ma túy Colombo Plan (CPDAP) năm 1973.
IJ12338.1631, 6-12-2010, 42 dòng, 444 từ