Kitô hữu học cách quên đi bất đồng

Kitô hữu học cách quên đi bất đồng
Bài của Francis Rodrigues từ Mangalore
Nhiều giáo phái Kitô tập trung mừng lễ Giáng sinh ở Mangalore, hiện trường của bạo động chống Kitô hữu cách đây hai năm.
“Chúng ta cần có nhiều lễ hội hòa hợp và đại kết như thế hơn đặc biệt là sau các vụ tấn công Kitô hữu trong thời gian gần đây” – Đức Giám mục Aloysius Paul D’Souza của Mangalore phát biểu với ucanews.com.
Sauharda Christmas 2010 (Lễ Giáng sinh Hòa hợp) được tổ chức hôm 5-12 tại Mangalore, thành trì Kitô hữu trong bang Karnataka.
Hội Giáo dục Kitô giáo đại kết Karnataka, Hội đồng đại kết giáo phận Công giáo Mangalore và Hội đồng Kitô hữu Mangalore đồng tổ chức chương trình.
Bang này đã chứng kiến ít nhất 24 vụ tấn công vào các cơ sở của Giáo hội và Kitô hữu trong năm 2008.
Mục sư Jesu Prasad của Giáo hội Believers (Tín hữu) nói các vụ tấn công đó lại hóa ra may vì đã quy tụ Kitô hữu lại với nhau.
Ông nói các Giáo hội tập trung thành lập Diễn đàn nhân quyền thống nhất Kitô hữu Karnataka sau các vụ tấn công. Trước đó “chúng tôi là một giáo hội sống tách biệt” – ông nói thêm.
Gần 1.000 người, trong đó có người Ấn giáo và Hồi giáo, tham dự các hoạt động mừng lễ.
Thông điệp hòa bình và hòa hợp được thể hiện qua các bài hát mừng Giáng sinh và chương trình ca múa kịch.
IB12373.1631, 7-12-2010, 28 dòng, 250 từ.

Bài của Francis Rodrigues từ Mangalore

Giới trẻ Công giáo với thông điệp Giáng sinh
Giới trẻ Công giáo với thông điệp của họ qua bài hát mừng Giáng sinh

Nhiều giáo phái Kitô tập trung mừng lễ Giáng sinh ở Mangalore, hiện trường của bạo động chống Kitô hữu cách đây hai năm.

“Chúng ta cần có nhiều lễ hội hòa hợp và đại kết như thế hơn đặc biệt là sau các vụ tấn công Kitô hữu trong thời gian gần đây” – Đức Giám mục Aloysius Paul D’Souza của Mangalore phát biểu với ucanews.com.

Sauharda Christmas 2010 (Lễ Giáng sinh Hòa hợp) được tổ chức hôm 5-12 tại Mangalore, thành trì Kitô hữu trong bang Karnataka.

Hội Giáo dục Kitô giáo đại kết Karnataka, Hội đồng đại kết giáo phận Công giáo Mangalore và Hội đồng Kitô hữu Mangalore đồng tổ chức chương trình.

Bang này đã chứng kiến ít nhất 24 vụ tấn công vào các cơ sở của Giáo hội và Kitô hữu trong năm 2008.

Mục sư Jesu Prasad của Giáo hội Believers (Tín hữu) nói các vụ tấn công đó lại hóa ra may vì đã quy tụ Kitô hữu lại với nhau.

Ông nói các Giáo hội tập trung thành lập Diễn đàn nhân quyền thống nhất Kitô hữu Karnataka sau các vụ tấn công. Trước đó “chúng tôi là một giáo hội sống tách biệt” – ông nói thêm.

Gần 1.000 người, trong đó có người Ấn giáo và Hồi giáo, tham dự các hoạt động mừng lễ.

Thông điệp hòa bình và hòa hợp được thể hiện qua các bài hát mừng Giáng sinh và chương trình ca múa kịch.

IB12373.1631, 7-12-2010, 28 dòng, 250 từ.