Đức Tổng Giám mục mơ ước đẩy mạnh các hợp tác xã trong tương lai

Đức Tổng Giám mục mơ ước đẩy mạnh các hợp tác xã trong tương lai
Bài của Julian Das từ Kolkata
Đức Tổng Giám mục Lucas Sirkar của Calcutta nói “ước mơ lớn” của ngài là mong Giáo hội đẩy mạnh các hợp tác xã như là phương tiện trao quyền cho người nghèo.
Vị giám chức thành lập Hội Hợp tác xã Công giáo tại giáo phận Krishnagar nơi ngài làm giám mục từ năm 1984-2002.
Ngài nói chỉ có các hội hợp tác xã mới có thể giúp người dân tự lực được.
Vị giám chức 74 tuổi phát biểu với ucanews.com ngài dự định thúc đẩy phong trào này trong bang West Bengal sau khi nghỉ hưu. Đó sẽ là một trong những việc Giáo hội đóng góp “cho đất nước và cho thế giới”, ngài nói.
Ngài nói thêm kinh nghiệm tại giáo phận Krishnagar giúp ngài tin rằng đây là “một ước mơ khả thi.”
Trước khi thành lập hội, ngài đã nghiên cứu một hệ thống tín dụng do các thừa sai Do Thái giới thiệu ở miền trung Ấn Độ.
Tuy nhiên, hệ thống này không làm ngài hài lòng vì nó chỉ cho phép người dân gửi tiền, vay tiền và rút tiền mặt.
Vị giám chức bắt đầu thành lập hội từ văn phòng của ngài và khi số thành viên tăng lên, ngài chuyển giao cho giáo dân quản lý.
Hệ thống chỉ có hiệu quả khi người dân thật sự nghiêm túc về sự phát triển của họ, trở thành một phần trong nhóm và làm việc chăm chỉ, ngài giải thích.
Ngài đề xuất ba cấp quản lý cho các hội hợp tác xã.
Ở cấp cơ sở người nghèo nông thôn gửi tiền thường xuyên vào hội.
Cấp trung, các thành viên được bầu cử giúp mua hàng hóa với giá sỉ và bán tại các cửa hiệu bán lẻ. Sau đó họ chia lợi tức với nhóm.
Cấp cao gom nguyên liệu và sản phẩm và bán hàng dự trữ.
Đức cha Sirkar phê phán gay gắt các nhóm tự lực thu tiền của người nghèo và gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi cao hơn.
Số tiền đó phải để cho người dân và nên trao đổi trực tiếp với những người muốn vay tiền, để chia tiền lãi cao với người gửi tiền, vị giám chức khẳng định.
IE12415.1631, 10-12-2010, 42 dòng, 384 từ

Bài của Julian Das từ Kolkata

Đức Tổng Giám mục Lucas Sirkar của Calcutta
Đức Tổng Giám mục Lucas Sirkar của Calcutta

Đức Tổng Giám mục Lucas Sirkar của Calcutta nói “ước mơ lớn” của ngài là mong Giáo hội đẩy mạnh các hợp tác xã như là phương tiện trao quyền cho người nghèo.

Vị giám chức thành lập Hội Hợp tác xã Công giáo tại giáo phận Krishnagar nơi ngài làm giám mục từ năm 1984-2002.

Ngài nói chỉ có các hội hợp tác xã mới có thể giúp người dân tự lực được.

Vị giám chức 74 tuổi phát biểu với ucanews.com ngài dự định thúc đẩy phong trào này trong bang West Bengal sau khi nghỉ hưu. Đó sẽ là một trong những việc Giáo hội đóng góp “cho đất nước và cho thế giới”, ngài nói.

Ngài nói thêm kinh nghiệm tại giáo phận Krishnagar giúp ngài tin rằng đây là “một ước mơ khả thi.”

Trước khi thành lập hội, ngài đã nghiên cứu một hệ thống tín dụng do các thừa sai Do Thái giới thiệu ở miền trung Ấn Độ.

Tuy nhiên, hệ thống này không làm ngài hài lòng vì nó chỉ cho phép người dân gửi tiền, vay tiền và rút tiền mặt.

Vị giám chức bắt đầu thành lập hội từ văn phòng của ngài và khi số thành viên tăng lên, ngài chuyển giao cho giáo dân quản lý.

Hệ thống chỉ có hiệu quả khi người dân thật sự nghiêm túc về sự phát triển của họ, trở thành một phần trong nhóm và làm việc chăm chỉ, ngài giải thích.

Ngài đề xuất ba cấp quản lý cho các hội hợp tác xã.

Ở cấp cơ sở người nghèo nông thôn gửi tiền thường xuyên vào hội.

Cấp trung, các thành viên được bầu cử giúp mua hàng hóa với giá sỉ và bán tại các cửa hiệu bán lẻ. Sau đó họ chia lợi tức với nhóm.

Cấp cao gom nguyên liệu và sản phẩm và bán hàng dự trữ.

Đức cha Sirkar phê phán gay gắt các nhóm tự lực thu tiền của người nghèo và gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi cao hơn.

Số tiền đó phải để cho người dân và nên trao đổi trực tiếp với những người muốn vay tiền, để chia tiền lãi cao với người gửi tiền, vị giám chức khẳng định.

IE12415.1631, 10-12-2010, 42 dòng, 384 từ