Giáo hội mở rộng quan hệ nhằm tăng cường đối phó thảm họa

Giáo hội mở rộng quan hệ nhằm tăng cường đối phó thảm họa
Bài của Ignatius Philo Sarto từ Burdwan
Lần đầu tiên các nhóm Giáo hội ở West Bengal sẽ cộng tác với chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tăng cường chuẩn bị đối phó thảm họa trong bang miền đông Ấn Độ.
Các viên chức chính quyền hoan nghênh nỗ lực chung này.
Khoảng 40 viên chức chính quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ và các nhóm Giáo hội đã tham dự hội thảo Đánh giá nhu cầu cấp bách.
Chương trình diễn ra từ ngày 7-9/12 tại Burdwan, cách Kolkata khoảng 120 km về phía tây bắc, quyết định thành lập Đội đánh giá nhu cầu cấp bách, theo yêu cầu của Sphere Standard, hiến chương về tăng cường đối phó thảm họa được hơn 300 tổ chức phi chính phủ nhân đạo quốc tế ký tên.
Hội thảo được cho biết đánh giá thảm họa là việc làm mang tính quyết định. Trong tương lai các nhóm dự định đánh giá thảm họa ngay trong vòng 12 giờ và đánh giá một lần nữa trong vòng 36 giờ tiếp theo.
Các nhóm sẽ cộng tác với các tổ chức được bầu ở làng, các tổ chức phi chính phủ thuộc tôn giáo và chính quyền địa phương.
Tham dự viên linh mục Reginald Fernandes hoan nghênh động thái này và nói rằng cho đến nay Giáo hội vẫn còn xa cách với chính quyền.
“Giáo hội chỉ thỉnh thoảng làm việc với các tổ chức phi chính phủ” – theo linh mục giám đốc Seva Kendra, trung tâm dịch vụ xã hội của tổng giáo phận Calcutta.
Subashis Debnath, điều phối Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc của nhà nước, nói Giáo hội có nhiều người và tiếp cận các vùng nông thông nhiều hơn hầu hết các tổ chức phi chính phủ vì thế có thể đóng vai trò lớn hơn trong các thảm họa.
Shubhra Jha, phụ giúp tổ chức hội thảo, nói các nhóm tôn giáo cộng tác với nhau sẽ giúp làm nổi bật các vấn đề phụ nữ và trẻ em gặp phải trong khi xảy ra thảm họa.
Linh mục Puthumai Nazarene, cố vấn của Liên Hiệp Quốc, lưu ý các nhóm Giáo hội đã điều phối chương trình cứu trợ khẩn cấp và phục hồi trong các trận lũ lụt và bão gần đây trong bang.
Diễn đàn khu vực Bengal điều phối công tác xã hội tại tám giáo phận Công giáo trong bang tổ chức hội thảo này.
Diễn đàn còn điều phối Nhóm Liên cơ nhà nước gồm hơn 100 tổ chức phi chính phủ tham gia đối phó thảm họa và các chương trình phục hồi.
IE12423.1631, 10-12-2010, 45 dòng, 449 từ.

Bài của Ignatius Philo Sarto từ Burdwan

Buổi hội thảo giữa Giáo hội và chính phủ về vấn đề phòng chống các thảm hoạ
Buổi hội thảo giữa Giáo hội và chính phủ về việc đối phó với các thảm hoạ

Lần đầu tiên các nhóm Giáo hội ở West Bengal sẽ cộng tác với chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tăng cường chuẩn bị đối phó thảm họa trong bang miền đông Ấn Độ.

Các viên chức chính quyền hoan nghênh nỗ lực chung này.

Khoảng 40 viên chức chính quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ và các nhóm Giáo hội đã tham dự hội thảo Đánh giá nhu cầu cấp bách.

Chương trình diễn ra từ ngày 7-9/12 tại Burdwan, cách Kolkata khoảng 120 km về phía tây bắc, quyết định thành lập Đội đánh giá nhu cầu cấp bách, theo yêu cầu của Sphere Standard, hiến chương về tăng cường đối phó thảm họa được hơn 300 tổ chức phi chính phủ nhân đạo quốc tế ký tên.

Hội thảo được cho biết đánh giá thảm họa là việc làm mang tính quyết định. Trong tương lai các nhóm dự định đánh giá thảm họa ngay trong vòng 12 giờ và đánh giá một lần nữa trong vòng 36 giờ tiếp theo.

Các nhóm sẽ cộng tác với các tổ chức được bầu ở làng, các tổ chức phi chính phủ thuộc tôn giáo và chính quyền địa phương.

Tham dự viên linh mục Reginald Fernandes hoan nghênh động thái này và nói rằng cho đến nay Giáo hội vẫn còn xa cách với chính quyền.

“Giáo hội chỉ thỉnh thoảng làm việc với các tổ chức phi chính phủ” – theo linh mục giám đốc Seva Kendra, trung tâm dịch vụ xã hội của tổng giáo phận Calcutta.

Subashis Debnath, điều phối Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc của nhà nước, nói Giáo hội có nhiều người và tiếp cận các vùng nông thông nhiều hơn hầu hết các tổ chức phi chính phủ vì thế có thể đóng vai trò lớn hơn trong các thảm họa.

Shubhra Jha, phụ giúp tổ chức hội thảo, nói các nhóm tôn giáo cộng tác với nhau sẽ giúp làm nổi bật các vấn đề phụ nữ và trẻ em gặp phải trong khi xảy ra thảm họa.

Linh mục Puthumai Nazarene, cố vấn của Liên Hiệp Quốc, lưu ý các nhóm Giáo hội đã điều phối chương trình cứu trợ khẩn cấp và phục hồi trong các trận lũ lụt và bão gần đây trong bang.

Diễn đàn khu vực Bengal điều phối công tác xã hội tại tám giáo phận Công giáo trong bang tổ chức hội thảo này.

Diễn đàn còn điều phối Nhóm Liên cơ nhà nước gồm hơn 100 tổ chức phi chính phủ tham gia đối phó thảm họa và các chương trình phục hồi.

IE12423.1631, 10-12-2010, 45 dòng, 449 từ.