Các linh mục Hàn Quốc yêu cầu Đức Hồng y Cheong từ chức

Các linh mục Hàn Quốc yêu cầu Đức Hồng y Cheong từ chức
Bài của John Choi từ Seoul
Các linh mục thâm niên ở Hàn Quốc vừa yêu cầu Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk từ chức tổng giám mục của Seoul, do bất đồng ý kiến với các giám mục khác.
“Giáo hội đã có truyền thống từ lâu là một cá nhân giám mục phải tôn trọng sự nhất trí và quyết định của các giám mục, mặc dù cá nhân giám mục đó có quan điểm khác” – các linh mục nói.
Tuần trước Đức Hồng y Cheong đã chỉ trích quan điểm của các giám mục về Dự án bốn dòng sông gây tranh cãi.
Hồi tháng 10, các giám mục miêu tả dự án này là “sự phát triển thiếu cân nhắc.”
Đức Hồng y nói “không phải người trong tôn giáo” mà phải là các nhà khoa học mới nên nói dự án này có thiếu cân nhắc hay không.
Đáp lại, 24 linh mục thâm niên trong đó có Đức ông Philip Kim Byeong-sang của Incheon, linh mục Augustine Ham Sei-ung của Seoul và linh mục Bartholomew Mun Jung-hyun của Jeonju, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Seoul hôm 13-12.
Họ nói Đức Hồng y Cheong, 79 tuổi, đã phá vỡ tính tập thể của các giám mục, gây hoang mang trong xã hội và chia rẽ trong Giáo hội.
Cha Ham trích lời Đức Giám mục Peter Kang U-il của Cheju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, nói quyết định của các giám mục là “giáo huấn dành cho người Công giáo địa phương, vì thế người Công giáo không nên nêu lên những quan điểm khác với quyết định này.”
Linh mục Matthias Hur Young-yup, trưởng ban quan hệ công chúng của tổng giáo phận Seoul, nói trên đài phát thanh của tổng giáo phận trước đó rằng nhận xét của Đức Hồng y Cheong không có ý nói ngài ủng hộ dự án này.
Yêu cầu Đức Hồng y từ chức theo sau thông cáo hôm 9-12 của Hội Linh mục Công giáo vì công lý nói Đức Hồng y Cheong đã bóp méo quyết định của các giám mục.
KO12439.1632, 13-12-2010, 35 dòng, 358 từBài của John Choi từ Seoul

Bài của John Choi từ Seoul

Các linh mục thâm niên tổ chức họp báo yêu cầu Đức Hồng y Cheong từ chức
Các linh mục thâm niên tổ chức họp báo yêu cầu Đức Hồng y Cheong từ chức

Các linh mục thâm niên ở Hàn Quốc vừa yêu cầu Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk từ chức tổng giám mục của Seoul, do bất đồng ý kiến với các giám mục khác.

“Giáo hội đã có truyền thống từ lâu là một cá nhân giám mục phải tôn trọng sự nhất trí và quyết định của các giám mục, mặc dù cá nhân giám mục đó có quan điểm khác” – các linh mục nói.

Tuần trước Đức Hồng y Cheong đã chỉ trích quan điểm của các giám mục về Dự án bốn dòng sông gây tranh cãi.

Hồi tháng 10, các giám mục miêu tả dự án này là “sự phát triển thiếu cân nhắc.”

Đức Hồng y nói “không phải người trong tôn giáo” mà phải là các nhà khoa học mới nên nói dự án này có thiếu cân nhắc hay không.

Đáp lại, 24 linh mục thâm niên trong đó có Đức ông Philip Kim Byeong-sang của Incheon, linh mục Augustine Ham Sei-ung của Seoul và linh mục Bartholomew Mun Jung-hyun của Jeonju, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Seoul hôm 13-12.

Họ nói Đức Hồng y Cheong, 79 tuổi, đã phá vỡ tính tập thể của các giám mục, gây hoang mang trong xã hội và chia rẽ trong Giáo hội.

Cha Ham trích lời Đức Giám mục Peter Kang U-il của Cheju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, nói quyết định của các giám mục là “giáo huấn dành cho người Công giáo địa phương, vì thế người Công giáo không nên nêu lên những quan điểm khác với quyết định này.”

Linh mục Matthias Hur Young-yup, trưởng ban quan hệ công chúng của tổng giáo phận Seoul, nói trên đài phát thanh của tổng giáo phận trước đó rằng nhận xét của Đức Hồng y Cheong không có ý nói ngài ủng hộ dự án này.

Yêu cầu Đức Hồng y từ chức theo sau thông cáo hôm 9-12 của Hội Linh mục Công giáo vì công lý nói Đức Hồng y Cheong đã bóp méo quyết định của các giám mục.

KO12439.1632, 13-12-2010, 35 dòng, 358 từ