Các tổ chức phi chính phủ ở Pakistan kêu gọi Giáo hội hành động giúp đỡ bệnh nhân HIV

Các tổ chức phi chính phủ ở Pakistan kêu gọi Giáo hội hành động giúp đỡ bệnh nhân HIV
Bài của phóng viên ucanews.com từ Lahore
Các tổ chức phi lợi nhuận Kitô giáo thúc giục Giáo hội Công giáo tham gia nỗ lực giúp những người có HIV/AIDS ở Pakistan.
“Giáo hội không có dự án nào dành cho những người đang sống chung với HIV/AIDS hiện nay trong nước này” – thầy dòng Phanxicô Khushi Lal, phụ trách Hội Kiểm soát New Lights Aids ở Karachi, phát biểu với ucanews.com tại Lahore. Thầy nói Giáo hội được giao đóng một vai trò lớn hơn.
Thầy nói: “Giáo hội Công giáo có các nguồn lực.”
Thầy Lal phát biểu bên lề cuộc họp giữa các tổ chức tôn giáo và các đối tác địa phương của Quỹ Toàn cầu, tổ chức chống HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao quốc tế lớn nhất. Cuộc họp do Hội nhận thức Aids (AAS) và Quỹ Rasti đồng tổ chức.
Những người Công giáo trong ban tổ chức thúc giục tham dự viên nhận dạng các khu vực bị ảnh hưởng đại dịch này và đề ra các chương trình kiểm soát.
“Các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo làm việc độc lập và cần được đưa vào xu hướng chủ đạo” – Nihal, giám đốc AAS, phát biểu với đại diện sáu tổ chức phi chính phủ trong đó có Caritas Pakistan.
Nihal nói chỉ có hai tổ chức Kitô giáo làm việc và điều trị trong tòa nhà chật ních bệnh nhân AIDS.
Họ còn nhấn mạnh đến các vấn đề thiếu thuốc kiềm chế căn bệnh này và giá thuốc cao.
Sư huynh Lal nói tổ chức của thầy đang gửi thuốc đến cho hơn 500 bệnh nhân trong tỉnh cực tây Balochistan nơi không có trung tâm chăm sóc và hỗ trợ những người có HIV dương tính.
Thầy cho biết tình hình ở đó giống với các vùng bộ lạc phía bắc.
“Giáo hội cần khảo sát vấn đề này tỉ mỉ hơn”, thầy nói.
Pakistan có 97.400 người lớn bị nhiễm HIV, theo Chương trình kiểm soát Aids Quốc gia.
Chương trình lưu ý số ca nhiễm HIV tăng 5% nơi người tiêm chích ma túy tại các thành phố lớn trong vài năm qua.
PA12434.1632, 13-12-2010, 40 dòng, 362 từ

Bài của phóng viên ucanews.com từ Lahore

Các Kitô hữu tổ chức cuộc họp với các đối tác địa phương của Quỹ toàn cầu tại Lahore
Các Kitô hữu tổ chức cuộc họp với các đối tác địa phương của Quỹ toàn cầu tại Lahore

Các tổ chức phi lợi nhuận Kitô giáo thúc giục Giáo hội Công giáo tham gia nỗ lực giúp những người có HIV/AIDS ở Pakistan.

“Giáo hội không có dự án nào dành cho những người đang sống chung với HIV/AIDS hiện nay trong nước này” – thầy dòng Phanxicô Khushi Lal, phụ trách Hội Kiểm soát New Lights Aids ở Karachi, phát biểu với ucanews.com tại Lahore. Thầy nói Giáo hội được giao đóng một vai trò lớn hơn.

Thầy nói: “Giáo hội Công giáo có các nguồn lực.”

Thầy Lal phát biểu bên lề cuộc họp giữa các tổ chức tôn giáo và các đối tác địa phương của Quỹ Toàn cầu, tổ chức chống HIV/AIDS, sốt rét và bệnh lao quốc tế lớn nhất. Cuộc họp do Hội nhận thức Aids (AAS) và Quỹ Rasti đồng tổ chức.

Những người Công giáo trong ban tổ chức thúc giục tham dự viên nhận dạng các khu vực bị ảnh hưởng đại dịch này và đề ra các chương trình kiểm soát.

“Các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo làm việc độc lập và cần được đưa vào xu hướng chủ đạo” – Nihal, giám đốc AAS, phát biểu với đại diện sáu tổ chức phi chính phủ trong đó có Caritas Pakistan.

Nihal nói chỉ có hai tổ chức Kitô giáo làm việc và điều trị trong tòa nhà chật ních bệnh nhân AIDS.

Họ còn nhấn mạnh đến các vấn đề thiếu thuốc kiềm chế căn bệnh này và giá thuốc cao.

Sư huynh Lal nói tổ chức của thầy đang gửi thuốc đến cho hơn 500 bệnh nhân trong tỉnh cực tây Balochistan nơi không có trung tâm chăm sóc và hỗ trợ những người có HIV dương tính.

Thầy cho biết tình hình ở đó giống với các vùng bộ lạc phía bắc.

“Giáo hội cần khảo sát vấn đề này tỉ mỉ hơn”, thầy nói.

Pakistan có 97.400 người lớn bị nhiễm HIV, theo Chương trình kiểm soát Aids Quốc gia.

Chương trình lưu ý số ca nhiễm HIV tăng 5% nơi người tiêm chích ma túy tại các thành phố lớn trong vài năm qua.

PA12434.1632, 13-12-2010, 40 dòng, 362 từ