Khoa học và đức tin cùng đối mặt tương lai

Bài của Bosco de Sousa Eremita từ Panaji

Giáo sư Kamladevi nhận giấy chứng nhận
Giáo sư Kamladevi nhận giấy chứng nhận

Các học giả tham dự hội nghị quốc tế về đạo Công giáo trong giới khoa học kêu gọi các nhà khoa học và tín hữu tiếp tục đối thoại.

Khoa học và đức tin phải làm việc chung với nhau để cải tiến con người, linh mục Basilio Moteiro, giáo sư Đại học Thánh Gioan, New York, phát biểu với hội nghị dài bốn ngày vừa kết thúc hôm 20-12 tại Chủng viện Rachol ở Goa.

Cha Monteiro, cựu chủng sinh của chủng viện, nói đã đến lúc để “các tinh thần can đảm” và “những ý tưởng táo bạo” đối mặt những thử thách của thế giới hiện nay.

Young Kim đến từ Đại học Sogang, Hàn Quốc, nói các nhà khoa học và người trong tôn giáo là những người láng giềng cần hợp tác với nhau. Giáo hội Công giáo đã hiểu được tất cả điều này từ lâu, học giả Tin lành nói thêm.

Gennaro Auletta thuộc Đại học Pontifical Gregorian, Rôma, mong muốn Giáo hội soạn thảo một phương pháp cùng thúc đẩy khoa học và đức tin. Chiến lược nghiên cứu nằm trong sự biến đổi, ông nói. “Ấn Độ có thể tạo động lực thúc đẩy cho phương Tây theo hướng đi này.”

Linh mục Theodore Mascarenhas đại diện cho Hội đồng giáo hoàng về văn hóa giải thích Giáo hội Công giáo không chống lại khoa học và công nghệ nhưng khuyến khích và thúc đẩy nếu các lĩnh vực này quan tâm đến phát triển con người toàn diện.

Liên đới và quan tâm người nghèo nên bổ sung cho quá trình phát triển và tiến bộ, ngài nói thêm.

Linh mục Victor Ferrao, giáo sư Chủng viện Rachol và là người triệu tập hội nghị, nói “hiểu thật sự” về vũ trụ học mang “chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và làm cho chúng ta hiểu được ý định của Ngài dành cho loài người và thế giới.”

Một số học giả Ấn giáo tại hội nghị nhận thấy sự kiện này là một “kinh nghiệm giúp giác ngộ.”

“Chúng tôi hiểu rõ thêm nhiều vấn đề khác nhau. Mặc dù diễn đàn bắt nguồn từ quan điểm của Công giáo, nó bao quát quan điểm của các tôn giáo khác nữa” – Kamladevi Kunkolienkar, giáo sư đại học, nói.

Một học giả Ấn giáo khác là Rakhee Sharma nói hội nghị làm cho bà nhận ra rằng khoa học và tôn giáo bổ sung cho nhau khi hợp tác với nhau.

ID12568.1633, 21-12-2010, 41 dòng, 424 từ.