Kitô hữu Indonesia được hứa bảo đảm tự do

Kitô hữu Indonesia được hứa bảo đảm tự do
Chính phủ cam kết bảo đảm tự do tôn giáo cho các Kitô hữu trong nước, tổng thống Indonesia nói trong thông điệp mừng Ngày lễ Giáng sinh.
“Chính phủ vẫn cam kết bảo vệ tính đa nguyên, tự do tôn giáo, khoan dung liên tôn và tôn trọng lẫn nhau nơi các tín đồ” – Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nói.
Hôm 27-12, tổng thống chuyển thông điệp chúc mừng Giáng sinh đến khoảng 5.000 Kitô hữu tại Jakarta nhân lễ hội quốc gia do các Kitô hữu Indonesia tổ chức.
Ông Yudhoyono nói: “Không nên thể hiện lòng khoan dung và quyền tự do tôn giáo chỉ vì thủ tục hiến pháp hay pháp lý”. Nhưng phải trau dồi trong đời sống hàng ngày để lòng khoan dung liên tôn và tôn trọng lẫn nhau trở thành hiện thực, ông nói.
Chính phủ cam đoan những giá trị này được ủng hộ và không có cá nhân nào sẽ bị hại vì những bất đồng tôn giáo.
“Tính hỗn tạp của đất nước chúng ta phải trở thành một nguồn sức mạnh … và sự đa dạng phải được xem như là một ân huệ” – ông nói.
Tổng thống còn khuyến khích Kitô hữu Indonesia sử dụng tôn giáo như là động lực và cảm hứng để đẩy mạnh sự hòa hợp. Ông nói: “Hãy biến giáo huấn tôn giáo thành nguồn lạc quan và tư tưởng tích cực.”
Trong khi đó Đức Giám mục dòng Capuchin Martinus Dogma Situmorang, chủ tịch hội đồng giám mục Indonesia, động viên Kitô hữu tìm kiếm sự khôn ngoan và noi gương khiêm nhường, yêu thương và tha thứ của Chúa Giêsu.
“Ước gì ý thức liên đới của chúng ta tiếp tục trở thành đức hạnh và mẫu gương cho đời sống quốc gia” – ngài nói.
Andreas A. Yewangoe, chủ tịch Cộng đoàn các Giáo hội tại Indonesia, khuyên các thính giả Kitô hữu không nên từ bỏ đức tin của mình vì người ta phải trải qua đau khổ và thử thách mới có được vinh quang.
IJ12627.1634, 28-12-2010, 36 dòng, 350 từ
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono

Chính phủ cam kết bảo đảm tự do tôn giáo cho các Kitô hữu trong nước, tổng thống Indonesia nói trong thông điệp mừng Ngày lễ Giáng sinh.

“Chính phủ vẫn cam kết bảo vệ tính đa nguyên, tự do tôn giáo, khoan dung liên tôn và tôn trọng lẫn nhau nơi các tín đồ” – Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nói.

Hôm 27-12, tổng thống chuyển thông điệp chúc mừng Giáng sinh đến khoảng 5.000 Kitô hữu tại Jakarta nhân lễ hội quốc gia do các Kitô hữu Indonesia tổ chức.

Ông Yudhoyono nói: “Không nên thể hiện lòng khoan dung và quyền tự do tôn giáo chỉ vì thủ tục hiến pháp hay pháp lý”. Nhưng phải trau dồi trong đời sống hàng ngày để lòng khoan dung liên tôn và tôn trọng lẫn nhau trở thành hiện thực, ông nói.

Chính phủ cam đoan những giá trị này được ủng hộ và không có cá nhân nào sẽ bị hại vì những bất đồng tôn giáo.

“Tính hỗn tạp của đất nước chúng ta phải trở thành một nguồn sức mạnh … và sự đa dạng phải được xem như là một ân huệ” – ông nói.

Tổng thống còn khuyến khích Kitô hữu Indonesia sử dụng tôn giáo như là động lực và cảm hứng để đẩy mạnh sự hòa hợp. Ông nói: “Hãy biến giáo huấn tôn giáo thành nguồn lạc quan và tư tưởng tích cực.”

Trong khi đó Đức Giám mục dòng Capuchin Martinus Dogma Situmorang, chủ tịch hội đồng giám mục Indonesia, động viên Kitô hữu tìm kiếm sự khôn ngoan và noi gương khiêm nhường, yêu thương và tha thứ của Chúa Giêsu.

“Ước gì ý thức liên đới của chúng ta tiếp tục trở thành đức hạnh và mẫu gương cho đời sống quốc gia” – ngài nói.

Andreas A. Yewangoe, chủ tịch Cộng đoàn các Giáo hội tại Indonesia, khuyên các thính giả Kitô hữu không nên từ bỏ đức tin của mình vì người ta phải trải qua đau khổ và thử thách mới có được vinh quang.

IJ12627.1634, 28-12-2010, 36 dòng, 350 từ