UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo phận Surabaya quan tâm trẻ em trong năm 2011

Ngày 6 tháng 1 năm 2011

Giáo phận Surabaya quan tâm trẻ em trong năm 2011
Bài của Parulian Tinambunan từ Kediri
Giáo phận Surabaya ở miền tây Indonesia lấy năm 2011 làm Năm Trẻ em và Giáo huấn.
“Trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục giáo dục trẻ em những giá trị tốt đẹp và dạy các em biết về tình yêu của Thiên Chúa” – Đức Giám mục Vincentius Sutikno Wisaksono của Surabaya nói.
Hôm 1-1, đức cha phát biểu với hàng ngàn khách hành hương tham dự Thánh lễ Tạ ơn tại thánh địa Đức Mẹ Puh Sarang ở Kediri rằng trong cả năm nay Giáo hội mời gọi người Công giáo địa phương giúp thế hệ tiếp theo hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống.
“Năm Trẻ em và Giáo huấn nhằm tạo cho trẻ em một tấm gương tốt về bác ái và lòng tốt. Tìm hiểu tình yêu và lòng tốt của Thiên Chúa là vấn đề đức tin” – ngài nói.
Trong khi năm ngoái tập trung vào gia đình, Đức cha Wisaksono nói năm nay 41 giáo xứ trong giáo phận sẽ tập trung dạy giáo lý cho trẻ em.
Antonius Yosef Budiman và vợ là Laurentia Ismi Sulandari nói Năm Gia đình cổ vũ các gia đình Công giáo cầu nguyện thường xuyên hơn.
Một người Công giáo khác nói với ucanews.com tất cả các gia đình trong giáo xứ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu của Surabaya đều nhận được sách kinh giúp củng cố quan hệ giữa bố mẹ và con cái.
Giáo phận Surabaya có 152.576 người Công giáo, trông coi một số vùng thuộc các tỉnh Đông Java và Trung Java. Đây là giáo phận duy nhất ở Indonesia chọn năm 2011 là một năm đặc biệt.
IJ12690.1635, 4-1-2011, 27 dòng, 262 từ.

Bài của Parulian Tinambunan từ Kediri

Người Công giáo ở giáo phận Surabaya đón chào Năm Mới

Người Công giáo ở giáo phận Surabaya đón chào Năm Mới

Giáo phận Surabaya ở miền tây Indonesia lấy năm 2011 làm Năm Trẻ em và Giáo huấn.

“Trách nhiệm của chúng ta là tiếp tục giáo dục trẻ em những giá trị tốt đẹp và dạy các em biết về tình yêu của Thiên Chúa” – Đức Giám mục Vincentius Sutikno Wisaksono của Surabaya nói.

Hôm 1-1, đức cha phát biểu với hàng ngàn khách hành hương tham dự Thánh lễ Tạ ơn tại thánh địa Đức Mẹ Puh Sarang ở Kediri rằng trong cả năm nay Giáo hội mời gọi người Công giáo địa phương giúp thế hệ tiếp theo hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống.

“Năm Trẻ em và Giáo huấn nhằm tạo cho trẻ em một tấm gương tốt về bác ái và lòng tốt. Tìm hiểu tình yêu và lòng tốt của Thiên Chúa là vấn đề đức tin” – ngài nói.

Trong khi năm ngoái tập trung vào gia đình, Đức cha Wisaksono nói năm nay 41 giáo xứ trong giáo phận sẽ tập trung dạy giáo lý cho trẻ em.

Antonius Yosef Budiman và vợ là Laurentia Ismi Sulandari nói Năm Gia đình cổ vũ các gia đình Công giáo cầu nguyện thường xuyên hơn.

Một người Công giáo khác nói với ucanews.com tất cả các gia đình trong giáo xứ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu của Surabaya đều nhận được sách kinh giúp củng cố quan hệ giữa bố mẹ và con cái.

Giáo phận Surabaya có 152.576 người Công giáo, trông coi một số vùng thuộc các tỉnh Đông Java và Trung Java. Đây là giáo phận duy nhất ở Indonesia chọn năm 2011 là một năm đặc biệt.

IJ12690.1635, 4-1-2011, 27 dòng, 262 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng