Một người Brazil được bổ nhiệm đứng đầu Thánh bộ Tu sĩ

Một người Brazil được bổ nhiệm đứng đầu Thánh bộ Tu sĩ
Đức Thánh cha Bênêđictô vừa bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Brazil Joao Braz de Aviz của Brasilia, một người không thuộc dòng tu, đứng đầu Thánh bộ đặc trách các tu hội đời tận hiến và đời tông đồ.
Đức tổng giám mục 63 tuổi kế nhiệm Đức Hồng y Franc Rode thuộc dòng Vinh Sơn, 76 tuổi, người nắm giữ chức vụ này trong gần bảy năm, theo CNS.
Từ năm 1973, các vị giám chức được tấn phong cho các dòng tu và cho các giáo phận thay phiên nắm giữ chức tổng trưởng Thánh bộ giám sát đời tu trì trong Giáo hội Công giáo.
Đức Tổng Giám mục Braz de Aviz sinh tại Mafra năm 1947 và bắt đầu học chủng viện tại Brazil trước khi được gởi sang Rôma. Ngài tốt nghiệp tại đại học Pontifical Gregorian và đại học Pontifical Lateran.
Ngài chịu chức linh mục năm 1972 cho giáo phận Apucarana, làm linh mục quản xứ, giáo sư thần học tín lý tại chủng viện và giám đốc các chủng viện ở Apucarana và Londrina.
Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Vitoria. Bốn năm sau, ngài trở thành giám mục của Ponta Grossa. Năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục của Maringa và năm 2004 làm tổng giám mục của Brasilia.
Nhiệm kỳ của Đức Hồng y Rode tại thánh bộ này nổi bật về sự ủng hộ mạnh mẽ các dòng tu – đặc biệt là các cộng đoàn mới – nhấn mạnh điều được nhiều người xem là lối sống đời tu rất truyền thống và về sự chỉ trích các dòng tu được xem là đã đi quá xa trong việc thích nghi với cuộc sống hiện đại kể từ Công đồng Vatican II.
Đức Hồng y người Slovenia đổ lỗi cho sự giảm số nam nữ tu sĩ phần lớn là do sự tục hóa xã hội và chính các dòng tu.
“Văn hóa tục hóa đã thâm nhập tâm trí và tâm hồn của một số tu sĩ và một số cộng đoàn, xem nó như là cơ hội tiếp thu hiện đại tính và cách tiếp cận thế giới đương thời” – ngài nói trong bài diễn văn ở Naples, Ý, tháng hai năm ngoái.
Nguồn tin từ cathnewsasia

Đức Thánh cha Bênêđictô vừa bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Brazil Joao Braz de Aviz của Brasilia, một người không thuộc dòng tu, đứng đầu Thánh bộ đặc trách các tu hội đời tận hiến và đời tông đồ.

Đức tổng giám mục 63 tuổi kế nhiệm Đức Hồng y Franc Rode thuộc dòng Vinh Sơn, 76 tuổi, người nắm giữ chức vụ này trong gần bảy năm, theo CNS.

Từ năm 1973, các vị giám chức được tấn phong cho các dòng tu và cho các giáo phận thay phiên nắm giữ chức tổng trưởng Thánh bộ giám sát đời tu trì trong Giáo hội Công giáo.

Đức Tổng Giám mục Braz de Aviz sinh tại Mafra năm 1947 và bắt đầu học chủng viện tại Brazil trước khi được gởi sang Rôma. Ngài tốt nghiệp tại đại học Pontifical Gregorian và đại học Pontifical Lateran.

Ngài chịu chức linh mục năm 1972 cho giáo phận Apucarana, làm linh mục quản xứ, giáo sư thần học tín lý tại chủng viện và giám đốc các chủng viện ở Apucarana và Londrina.

Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Vitoria. Bốn năm sau, ngài trở thành giám mục của Ponta Grossa. Năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục của Maringa và năm 2004 làm tổng giám mục của Brasilia.

Nhiệm kỳ của Đức Hồng y Rode tại thánh bộ này nổi bật về sự ủng hộ mạnh mẽ các dòng tu – đặc biệt là các cộng đoàn mới – nhấn mạnh điều được nhiều người xem là lối sống đời tu rất truyền thống và về sự chỉ trích các dòng tu được xem là đã đi quá xa trong việc thích nghi với cuộc sống hiện đại kể từ Công đồng Vatican II.

Đức Hồng y người Slovenia đổ lỗi cho sự giảm số nam nữ tu sĩ phần lớn là do sự tục hóa xã hội và chính các dòng tu.

“Văn hóa tục hóa đã thâm nhập tâm trí và tâm hồn của một số tu sĩ và một số cộng đoàn, xem nó như là cơ hội tiếp thu hiện đại tính và cách tiếp cận thế giới đương thời” – ngài nói trong bài diễn văn ở Naples, Ý, tháng hai năm ngoái.

Nguồn tin từ cathnewsasia