UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chiến dịch huy động sức mạnh của giới trẻ ở Ấn Độ

Ngày 10 tháng 1 năm 2011

Chiến dịch huy động sức mạnh của giới trẻ ở Ấn Độ
Bài của Ritu Sharma từ New Delhi
Một tổ chức giới trẻ Công giáo cùng nhiều nhóm giới trẻ khác truyền sức mạnh của giới trẻ trên khắp Ấn Độ nhân kỷ niệm Năm Quốc tế giới trẻ của Liên Hiệp Quốc.
Cuộc vận động “Jago Yuva Bharat” (đánh thức giới trẻ Ấn Độ) là một hành trình dài 61 ngày bắt đầu từ 12-1, vận động giới trẻ và làm cho họ nhận thức hơn về các vấn đề trong nước và quốc tế, theo linh mục Alwyn M.J. D’Souza, thư ký điều hành Ủy ban giới trẻ của Hội đồng giám mục Công giáo Ấn Độ.
Cuộc hành trình sẽ tập trung vào 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc trong đó có hợp nhất dân tộc, biến đổi khí hậu và phát triển do giới trẻ lãnh đạo, ngài nói.
31 người trẻ đến từ khắp Ấn Độ sẽ tham gia cuộc hành trình này.
Chiến dịch bắt đầu tại Kanyakumari, miền nam Ấn Độ, được chia thành năm giai đoạn và kết thúc tại New Delhi ngày 13-3.
“Đây là hành trình làm cho người trẻ nhạy cảm và đưa họ vào xu hướng chủ đạo” – cha D’Souza nói.
Theo ngài, hành trình này sẽ là một thông điệp được truyền từ người trẻ sang người trẻ giúp họ trở thành công dân có trách nhiệm.
Các tham dự viên sẽ viếng thăm 4.000 ngôi làng và trình bày chương trình tại khoảng 150 cơ quan.
Họ sẽ trình diễn các bài hát, vũ điệu, kịch đường phố và phát tờ rơi thúc đẩy thế hệ trẻ quan tâm những vấn đề này, theo Rakesh Singh, người tổ chức cuộc hành trình.
Cuộc hành trình đã có các tham dự viên sôi nổi.
“Chúng tôi muốn đến với người dân địa phương trên đường đi. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị các tiết mục khác nhau có ảnh hưởng đến họ” – tham dự viên John Kujur nói.
Năm Quốc tế giới trẻ của Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 13-8-2010 đến 11-8-2011.
Cuộc hành trình được tổ chức bởi quỹ Giới trẻ Activ8, Ủy ban giới trẻ của CBCI, Phong trào giới trẻ Công giáo Ấn Độ, FIMCAP, liên đoàn các phong trào giới trẻ giáo xứ Công giáo quốc tế, và còn các tổ chức khác nữa.
IC12745.1635, 7-1-2011, 43 dòng, 394 từ

Bài của Ritu Sharma từ New Delhi

Các tham dự viên của cuộc đang chuẩn bị cho cuộc hành trình của họ

Các vận động viên của chiến dịch "Jago Yuva Bharat" đang chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của họ

Một tổ chức giới trẻ Công giáo cùng nhiều nhóm giới trẻ khác truyền sức mạnh của giới trẻ trên khắp Ấn Độ nhân kỷ niệm Năm Quốc tế giới trẻ của Liên Hiệp Quốc.

Cuộc vận động “Jago Yuva Bharat” (đánh thức giới trẻ Ấn Độ) là một hành trình dài 61 ngày bắt đầu từ 12-1, vận động giới trẻ và làm cho họ nhận thức hơn về các vấn đề trong nước và quốc tế, theo linh mục Alwyn M.J. D’Souza, thư ký điều hành Ủy ban giới trẻ của Hội đồng giám mục Công giáo Ấn Độ.

Cuộc hành trình sẽ tập trung vào 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc trong đó có hợp nhất dân tộc, biến đổi khí hậu và phát triển do giới trẻ lãnh đạo, ngài nói.

31 người trẻ đến từ khắp Ấn Độ sẽ tham gia cuộc hành trình này.

Chiến dịch bắt đầu tại Kanyakumari, miền nam Ấn Độ, được chia thành năm giai đoạn và kết thúc tại New Delhi ngày 13-3.

“Đây là hành trình làm cho người trẻ nhạy cảm và đưa họ vào xu hướng chủ đạo” – cha D’Souza nói.

Theo ngài, hành trình này sẽ là một thông điệp được truyền từ người trẻ sang người trẻ giúp họ trở thành công dân có trách nhiệm.

Các tham dự viên sẽ viếng thăm 4.000 ngôi làng và trình bày chương trình tại khoảng 150 cơ quan.

Họ sẽ trình diễn các bài hát, vũ điệu, kịch đường phố và phát tờ rơi thúc đẩy thế hệ trẻ quan tâm những vấn đề này, theo Rakesh Singh, người tổ chức cuộc hành trình.

Cuộc hành trình đã có các tham dự viên sôi nổi.

“Chúng tôi muốn đến với người dân địa phương trên đường đi. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị các tiết mục khác nhau có ảnh hưởng đến họ” – tham dự viên John Kujur nói.

Năm Quốc tế giới trẻ của Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 13-8-2010 đến 11-8-2011.

Cuộc hành trình được tổ chức bởi quỹ Giới trẻ Activ8, Ủy ban giới trẻ của CBCI, Phong trào giới trẻ Công giáo Ấn Độ, FIMCAP, liên đoàn các phong trào giới trẻ giáo xứ Công giáo quốc tế, và còn các tổ chức khác nữa.

IC12745.1635, 7-1-2011, 43 dòng, 394 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng