UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Ai Cập nhắc nhở đại sứ về bình luận của Đức Thánh cha

Ngày 17 tháng 1 năm 2011

Ai Cập nhắc nhở đại sứ về bình luận của Đức Thánh cha
Ai Cập nhắc nhở đại sứ tại Vatican phản ứng việc Đức Thánh cha yêu cầu một số nước trong đó có Ai Cập làm nhiều hơn để đảm bảo Kitô hữu có thể hành đạo cách bình đẳng và không bị bạo lực.
Trong bài phát biểu với các đại sứ tại Vatican hôm thứ hai, Đức Thánh cha Bênêđictô trích các vụ tấn công Kitô hữu gần đây tại Ai Cập, Iraq và Nigeria, và nói chính phủ các nước này cần có những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ các tôn giáo thiểu số, theo tờ Washington Post.
Hossam Zaki, người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Ai Cập, miêu tả lời bình luận của Đức Thánh cha Bênêđictô là “không thể chấp nhận” và buộc tội ngài can thiệp chuyện nội bộ của quốc gia này.
“Ai Cập sẽ không cho phép người ngoài can thiệp chuyện nội bộ dưới bất kỳ lý do gì” – ông nói.
Sheikh Ahmed el-Tayyib, thầy tế của Al-Azhar, hội nghiên cứu Hồi giáo hàng đầu trong thế giới Hồi giáo Sunni, cũng chỉ trích lời bình luận của Đức Thánh cha.
“Bảo vệ Kitô hữu là chuyện nội bộ và nên do chính phủ thực hiện vì họ là công dân như bao công dân khác” – ông nói trong một thông cáo.
Ông nói thêm: “Chúng tôi nhắc lại chúng tôi phản đối người ngoài can thiệp chuyện nội bộ của Ả Rập và các nước Hồi giáo dưới bất kỳ lý do gì.”
Nguồn tin từ cathnewsasia

Ai Cập nhắc nhở đại sứ tại Vatican phản ứng việc Đức Thánh cha yêu cầu một số nước trong đó có Ai Cập làm nhiều hơn để đảm bảo Kitô hữu có thể hành đạo cách bình đẳng và không bị bạo lực.

Trong bài phát biểu với các đại sứ tại Vatican hôm thứ hai, Đức Thánh cha Bênêđictô trích các vụ tấn công Kitô hữu gần đây tại Ai Cập, Iraq và Nigeria, và nói chính phủ các nước này cần có những biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ các tôn giáo thiểu số, theo tờ Washington Post.

Hossam Zaki, người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Ai Cập, miêu tả lời bình luận của Đức Thánh cha Bênêđictô là “không thể chấp nhận” và buộc tội ngài can thiệp chuyện nội bộ của quốc gia này.

“Ai Cập sẽ không cho phép người ngoài can thiệp chuyện nội bộ dưới bất kỳ lý do gì” – ông nói.

Sheikh Ahmed el-Tayyib, thầy tế của Al-Azhar, hội nghiên cứu Hồi giáo hàng đầu trong thế giới Hồi giáo Sunni, cũng chỉ trích lời bình luận của Đức Thánh cha.

“Bảo vệ Kitô hữu là chuyện nội bộ và nên do chính phủ thực hiện vì họ là công dân như bao công dân khác” – ông nói trong một thông cáo.

Ông nói thêm: “Chúng tôi nhắc lại chúng tôi phản đối người ngoài can thiệp chuyện nội bộ của Ả Rập và các nước Hồi giáo dưới bất kỳ lý do gì.”

Nguồn tin từ cathnewsasia

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng