UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Kitô hữu kêu gọi cảnh sát Indonesia mở cửa nhà thờ

Ngày 21 tháng 1 năm 2011

Kitô hữu kêu gọi cảnh sát Indonesia mở cửa nhà thờ
Bài của Konradus Epa từ Jakarta
Kitô hữu ở Tây Java thúc giục cảnh sát và chính quyền địa phương mở cửa nhà thờ bị đóng cửa năm 2008.
Trong phán quyết hôm 14-1, Tòa án Tối cao lệnh cho chính quyền địa phương cho phép Kitô hữu sử dụng nhà thờ Taman Yasmin ở Bogor.
Tuy nhiên, mặc dù thắng kiện nhưng họ không thể vào nhà thờ vì cảnh sát đang giữ chìa khóa, theo Renata Anggreny, nhân viên nhà thờ.
Chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa nhà thờ hồi tháng 2-2008, hai năm sau khi nhà thờ được cấp phép xây dựng, khi có áp lực từ một nhóm theo đường lối cứng rắn cho rằng Kitô hữu dùng nhà thờ này để cải đạo người dân theo Kitô giáo.
IJ12924.1637, 19-1-2011, 13 dòng, 129 từ

Bài của Konradus Epa từ Jakarta

Các Kitô hữu được phép hành lễ bên ngoài nhà thờ

Các Kitô hữu tổ chức hành lễ bên ngoài nhà thờ

Kitô hữu ở Tây Java thúc giục cảnh sát và chính quyền địa phương mở cửa nhà thờ bị đóng cửa năm 2008.

Trong phán quyết hôm 14-1, Tòa án Tối cao lệnh cho chính quyền địa phương cho phép Kitô hữu sử dụng nhà thờ Taman Yasmin ở Bogor.

Tuy nhiên, mặc dù thắng kiện nhưng họ không thể vào nhà thờ vì cảnh sát đang giữ chìa khóa, theo Renata Anggreny, nhân viên nhà thờ.

Chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa nhà thờ hồi tháng 2-2008, hai năm sau khi nhà thờ được cấp phép xây dựng, khi có áp lực từ một nhóm theo đường lối cứng rắn cho rằng Kitô hữu dùng nhà thờ này để cải đạo người dân theo Kitô giáo.

IJ12924.1637, 19-1-2011, 13 dòng, 129 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng