UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Vatican xem xét vai trò của các thần học gia Ấn Độ

Ngày 21 tháng 1 năm 2011

Vatican xem xét vai trò của các thần học gia Ấn Độ
Bài của Francis Rodrigues từ Mangalore
Một phái đoàn Vatican đang có mặt tại Ấn Độ thảo luận vai trò của các thần học gia Ấn Độ trong bối cảnh thần học toàn cầu.
Đức Hồng y William Levada, tổng trưởng Thánh bộ giáo lý đức tin, khai mạc cuộc họp kín dài 7 ngày hôm 16-1 tại Bangalore cùng với 28 giám mục và 26 thần học gia hàng đầu tại Ấn Độ.
“Chúng tôi thảo luận vai trò của các thần học gia Ấn Độ trong tư cách nhà thần học có trách nhiệm” – Đức Hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ nói.
Cơ sở thảo luận là Donum Veritas, hướng dẫn của Vatican về vai trò của các thần học gia trong Giáo hội năm 1990, Đức Hồng y giải thích. Ngài nói cuộc thảo luận bao gồm các chủ đề như hội nhập văn hóa và đa nguyên tính.
Tất cả các tham dự viên giám mục đều có nền tảng thần học, theo Đức Giám mục Thomas Dabre của Poona, tham dự viên và là người đứng đầu ủy ban giáo lý và thần học của các giám mục nghi lễ La tinh của Ấn Độ.
Chương trình kết thúc vào ngày 22-1.
Một giáo sư thần học nói phái đoàn Vatican hội kiến các giám mục và thần học gia trước rồi sau đó sẽ thảo luận kết quả riêng với các giám mục.
Một giáo sư khác không tham dự hội nghị, nói toàn cầu hóa văn hóa trên thế giới hiện nay đã làm nổi lên thần học toàn cầu.
“Các thần học gia theo thuyết đa nguyên đã bắt đầu làm mất chất Kitô giáo vốn là một trong nhiều tôn giáo đến với Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, hội nghị như thế có thể trở thành dịp để cảnh báo” – ông nói với ucanews.com với điều kiện giấu tên.
Một thần học gia khác nói hội nghị này còn thảo luận Agendi Ratio Doctrinarum Examine (quy định kiểm tra giáo lý), một văn kiện khác của Thánh bộ của Đức Hồng y Levada.
Văn kiện này nhằm bảo vệ “giáo lý đích thực tránh khỏi các thần học gia lầm lạc” – vị linh mục phát biểu với ucanews.com.
Trong các thần học gia tham dự cuộc họp có linh mục dòng Tên Michael Amaladoss, giáo sư thần học về hưu và linh mục dòng Fransalian Jacob Parappally, chủ tịch Hội Thần học Ấn Độ.
IB12949.1637, 20-1-2011, 42 dòng, 419 từ.

Bài của Francis Rodrigues từ Mangalore

Đức Tổng Giám mục Bernard Moras của Bangalore (thứ ba bên phải) với các đại biểu Vatican

Đức Tổng Giám mục Bernard Moras của Bangalore (thứ ba bên phải) với phái đoàn của Vatican

Một phái đoàn Vatican đang có mặt tại Ấn Độ thảo luận vai trò của các thần học gia Ấn Độ trong bối cảnh thần học toàn cầu.

Đức Hồng y William Levada, tổng trưởng Thánh bộ giáo lý đức tin, khai mạc cuộc họp kín dài 7 ngày hôm 16-1 tại Bangalore cùng với 28 giám mục và 26 thần học gia hàng đầu tại Ấn Độ.

“Chúng tôi thảo luận vai trò của các thần học gia Ấn Độ trong tư cách nhà thần học có trách nhiệm” – Đức Hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ nói.

Cơ sở thảo luận là Donum Veritas, hướng dẫn của Vatican về vai trò của các thần học gia trong Giáo hội năm 1990, Đức Hồng y giải thích. Ngài nói cuộc thảo luận bao gồm các chủ đề như hội nhập văn hóa và đa nguyên tính.

Tất cả các tham dự viên giám mục đều có nền tảng thần học, theo Đức Giám mục Thomas Dabre của Poona, tham dự viên và là người đứng đầu ủy ban giáo lý và thần học của các giám mục nghi lễ La tinh của Ấn Độ.

Chương trình kết thúc vào ngày 22-1.

Một giáo sư thần học nói phái đoàn Vatican hội kiến các giám mục và thần học gia trước rồi sau đó sẽ thảo luận kết quả riêng với các giám mục.

Một giáo sư khác không tham dự hội nghị, nói toàn cầu hóa văn hóa trên thế giới hiện nay đã làm nổi lên thần học toàn cầu.

“Các thần học gia theo thuyết đa nguyên đã bắt đầu làm mất chất Kitô giáo vốn là một trong nhiều tôn giáo đến với Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, hội nghị như thế có thể trở thành dịp để cảnh báo” – ông nói với ucanews.com với điều kiện giấu tên.

Một thần học gia khác nói hội nghị này còn thảo luận Agendi Ratio Doctrinarum Examine (quy định kiểm tra giáo lý), một văn kiện khác của Thánh bộ của Đức Hồng y Levada.

Văn kiện này nhằm bảo vệ “giáo lý đích thực tránh khỏi các thần học gia lầm lạc” – vị linh mục phát biểu với ucanews.com.

Trong các thần học gia tham dự cuộc họp có linh mục dòng Tên Michael Amaladoss, giáo sư thần học về hưu và linh mục dòng Fransalian Jacob Parappally, chủ tịch Hội Thần học Ấn Độ.

IB12949.1637, 20-1-2011, 42 dòng, 419 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng