Công giáo và Tin lành cầu nguyện cho hiệp nhất

Công giáo và Tin lành cầu nguyện cho hiệp nhất
Bài của phóng viên ucanews.com từ Dhaka
Người Công giáo và Tin lành trên khắp Bangladesh đoàn kết cầu nguyện cho hiệp nhất và hòa bình trong các cộng đồng của họ trong suốt tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu vừa kết thúc hôm 25-1.
Linh mục Patras Hasdak, thư ký Ban Đối thoại liên tôn và hiệp nhất Kitô hữu giáo phận miền tây bắc Rajshahi nói các Giáo hội Công giáo và Tin lành trong khu vực đã nhóm họp cầu nguyện chung hôm 19-1.
“Vì tất cả chúng ta đều theo Đức Kitô, nên hiệp nhất giữa chúng ta là điều quan trọng” – vị linh mục người bộ lạc Santal nói.
Ngài kể năm ngoái có một tờ nhật báo phát hành trên cả nước khẳng định một số Giáo hội Tin lành mua chuộc người nghèo để lôi kéo họ theo Kitô giáo trong vùng, điều được ngài xem là bôi nhọ hình ảnh Kitô hữu.
“Chúng tôi ngồi lại với nhau và nhất trí quyết tâm không tác động hay lôi kéo người khác trong khi rao giảng Tin Mừng” – cha Hasdak nói.
“Khi tháng giêng đến, chúng tôi nói về hiệp nhất và cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi có thể tăng cường hiệp nhất giữa chúng tôi bằng cách hành động khi cầu nguyện” – Andrew Biswas, mục sư 52 tuổi thuộc Giáo hội Baptist ở miền nam Khulna, nói.
Ông Biswas nói thêm Kitô hữu thuộc các Hội thánh khác nhau có thể hiệp nhất theo gương các tông đồ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42)”.
BA13016.1638, 25-1-2011, 27 dòng, 286 từ.

Bài của phóng viên ucanews.com từ Dhaka

Poster cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu
Poster cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu

Người Công giáo và Tin lành trên khắp Bangladesh đoàn kết cầu nguyện cho hiệp nhất và hòa bình trong các cộng đồng của họ trong suốt tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô hữu vừa kết thúc hôm 25-1.

Linh mục Patras Hasdak, thư ký Ban Đối thoại liên tôn và hiệp nhất Kitô hữu giáo phận miền tây bắc Rajshahi nói các Giáo hội Công giáo và Tin lành trong khu vực đã nhóm họp cầu nguyện chung hôm 19-1.

“Vì tất cả chúng ta đều theo Đức Kitô, nên hiệp nhất giữa chúng ta là điều quan trọng” – vị linh mục người bộ lạc Santal nói.

Ngài kể năm ngoái có một tờ nhật báo phát hành trên cả nước khẳng định một số Giáo hội Tin lành mua chuộc người nghèo để lôi kéo họ theo Kitô giáo trong vùng, điều được ngài xem là bôi nhọ hình ảnh Kitô hữu.

“Chúng tôi ngồi lại với nhau và nhất trí quyết tâm không tác động hay lôi kéo người khác trong khi rao giảng Tin Mừng” – cha Hasdak nói.

“Khi tháng giêng đến, chúng tôi nói về hiệp nhất và cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi có thể tăng cường hiệp nhất giữa chúng tôi bằng cách hành động khi cầu nguyện” – Andrew Biswas, mục sư 52 tuổi thuộc Giáo hội Baptist ở miền nam Khulna, nói.

Ông Biswas nói thêm Kitô hữu thuộc các Hội thánh khác nhau có thể hiệp nhất theo gương các tông đồ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42)”.

BA13016.1638, 25-1-2011, 27 dòng, 286 từ.