UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đàm phán sắp tới sẽ có lợi cho người dân Mindanao

Ngày 26 tháng 1 năm 2011

Đàm phán sắp tới sẽ có lợi cho người dân Mindanao
Bài của Ryan Rosauro và phóng viên ucanews.com từ thành phố Cagayan de Oro
Một nhóm ủng hộ hòa bình ở miền nam Philippines tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa chính phủ và các nhóm phiến quân sẽ giải quyết tận gốc “các vấn đề bất công về kinh tế” ở Mindanao.
Sáng kiến Hòa bình (InPeace) – một tổ chức liên tôn – nói các cuộc đàm phán này là giai đoạn tốt nhất để giải quyết các vấn đề ở Mindanao, gồm tình trạng không có ruộng đất và khai thác tài nguyên của các công ty nước ngoài.
Đức Giám mục Felixberto Calang thuộc Giáo hội độc lập Philippines – đứng đầu InPeace – nói nhóm của ngài đang “mong chờ sự giải quyết vấn đề cải cách kinh tế và xã hội.”
Chính phủ và Mặt trận dân chủ dân tộc do cộng sản đứng đầu sẽ thảo luận các vấn đề này khi bắt đầu đàm phán tại Oslo vào ngày 15-2.
“Ở Mindanao, nơi có đa số dân làm nghề nông và các nhóm thiểu số nằm trong môi trường văn hóa và xã hội, các cuộc đàm phán lần này rất được mong đợi là sẽ giải quyết các vấn đề mà chúng ta quan tâm” – Đức cha Calang nói.
Ngài kêu gọi người dân Mindanao nói lên những quan ngại của mình trong các cuộc hội đàm do các đảng khác nhau tổ chức trước các cuộc đàm phán. Ngài nói InPeace sẽ mở các diễn đàn hòa bình đến với các tầng lớp dân thường để đề xuất nghị trình của họ cho các cuộc đàm phán.
“Chúng ta phải thực hiện vai trò của người tham gia kiến tạo hòa bình và đẩy mạnh nghị trình công bằng xã hội” – ngài nói.
Ngài còn thúc giục người dân xem xét kỹ vấn đề vi phạm nhân quyền và sự hiện diện của binh lính Mỹ ở miền nam Phillipines.
PM13021.1638, 25-1-2011, 29 dòng, 322 từ

Bài của Ryan Rosauro và phóng viên ucanews.com từ thành phố Cagayan de Oro

InPeace giữ vai trò tham vấn với các nhóm khác nhau về tiến trình hòa bình

InPeace giữ vai trò tham vấn với các nhóm khác nhau về tiến trình hòa bình

Một nhóm ủng hộ hòa bình ở miền nam Philippines tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa chính phủ và các nhóm phiến quân sẽ giải quyết tận gốc “các vấn đề bất công về kinh tế” ở Mindanao.

Sáng kiến Hòa bình (InPeace) – một tổ chức liên tôn – nói các cuộc đàm phán này là giai đoạn tốt nhất để giải quyết các vấn đề ở Mindanao, gồm tình trạng không có ruộng đất và khai thác tài nguyên của các công ty nước ngoài.

Đức Giám mục Felixberto Calang thuộc Giáo hội độc lập Philippines – đứng đầu InPeace – nói nhóm của ngài đang “mong chờ sự giải quyết vấn đề cải cách kinh tế và xã hội.”

Chính phủ và Mặt trận dân chủ dân tộc do cộng sản đứng đầu sẽ thảo luận các vấn đề này khi bắt đầu đàm phán tại Oslo vào ngày 15-2.

“Ở Mindanao, nơi có đa số dân làm nghề nông và các nhóm thiểu số nằm trong môi trường văn hóa và xã hội, các cuộc đàm phán lần này rất được mong đợi là sẽ giải quyết các vấn đề mà chúng ta quan tâm” – Đức cha Calang nói.

Ngài kêu gọi người dân Mindanao nói lên những quan ngại của mình trong các cuộc hội đàm do các đảng khác nhau tổ chức trước các cuộc đàm phán. Ngài nói InPeace sẽ mở các diễn đàn hòa bình đến với các tầng lớp dân thường để đề xuất nghị trình của họ cho các cuộc đàm phán.

“Chúng ta phải thực hiện vai trò của người tham gia kiến tạo hòa bình và đẩy mạnh nghị trình công bằng xã hội” – ngài nói.

Ngài còn thúc giục người dân xem xét kỹ vấn đề vi phạm nhân quyền và sự hiện diện của binh lính Mỹ ở miền nam Phillipines.

PM13021.1638, 25-1-2011, 29 dòng, 322 từ

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng