UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Khoan dung có thể làm dịu căng thẳng giữa Phật giáo và Tin lành

Ngày 26 tháng 1 năm 2011

Khoan dung có thể làm dịu căng thẳng giữa Phật giáo và Tin lành
Bài của John Choi từ Seoul
Giữa lúc thù hận giữa người Phật giáo và Tin lành ở Hàn Quốc đang tiếp diễn, một giám mục lỗi lạc kêu gọi lòng khoan dung liên tôn.
Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Kwangju phát biểu với tờ The Kyunghyang Shinmun các vụ xung đột gần đây xuất phát từ não trạng chính thống cực đoan, mà “có thể nói là tự cho mình là đúng và ương ngạnh không chấp nhận quan điểm của người khác.”
“Chúng ta là người sùng đạo, cần rộng lượng thừa nhận sự bất đồng giữa các tôn giáo bạn” – chủ tịch Ủy ban xúc tiến hiệp nhất Kitô hữu và đối thoại liên tôn nói.
“Khác nhau không có nghĩa là họ sai. Trong một xã hội đa tôn giáo như Hàn Quốc, các nhân tố khác nhau của các tôn giáo cần tồn tại chung và kiến tạo hòa hợp.”
Một trong những vấn đề gần đây giữa hai tôn giáo này là nghi thức do những người Tin lành bảo thủ tổ chức trong một ngôi chùa Phật giáo ở Seoul và điều này bị một số người xem là thành kiến trong chính quyền.
KO12959.1638, 24-1-2011, 19 dòng, 199 từ.

Bài của John Choi từ Seoul

Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong

Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong

Giữa lúc thù hận giữa người Phật giáo và Tin lành ở Hàn Quốc đang tiếp diễn, một giám mục lỗi lạc kêu gọi lòng khoan dung liên tôn.

Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của Kwangju phát biểu với tờ The Kyunghyang Shinmun các vụ xung đột gần đây xuất phát từ não trạng chính thống cực đoan, mà “có thể nói là tự cho mình là đúng và ương ngạnh không chấp nhận quan điểm của người khác.”

“Chúng ta là người sùng đạo, cần rộng lượng thừa nhận sự bất đồng giữa các tôn giáo bạn” – chủ tịch Ủy ban xúc tiến hiệp nhất Kitô hữu và đối thoại liên tôn nói.

“Khác nhau không có nghĩa là họ sai. Trong một xã hội đa tôn giáo như Hàn Quốc, các nhân tố khác nhau của các tôn giáo cần tồn tại chung và kiến tạo hòa hợp.”

Một trong những vấn đề gần đây giữa hai tôn giáo này là nghi thức do những người Tin lành bảo thủ tổ chức trong một ngôi chùa Phật giáo ở Seoul và điều này bị một số người xem là thành kiến trong chính quyền.

KO12959.1638, 24-1-2011, 19 dòng, 199 từ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng