UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Ông Blair nói Trung Quốc có nhiều người Công giáo hơn Ý

Ở Trung Quốc có nhiều người Hồi giáo hơn ở châu Âu và nhiều người Công giáo hành đạo hơn ở Ý, theo ông Tony Blair

Ngày 22 tháng 2 năm 2011

Ông Blair nói Trung Quốc có nhiều người Công giáo hơn Ý

Ở Trung Quốc có nhiều người Hồi giáo hơn ở châu Âu và nhiều người Công giáo hành đạo hơn ở Ý, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu với diễn đàn tín ngưỡng và toàn cầu hóa Monterrey Mexico.

“Một kiểu tranh luận mới đang hình thành. Nó có thể tập trung xoay quanh vấn đề nhập cư hay chế độ bảo hộ nền công nghiệp trong nước nhưng đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến văn hóa và hội nhập và nó hoàn toàn sôi nổi hơn và có khả năng dễ bùng nổ hơn” – ông Blair nói với sinh viên tại đại học Kỹ thuật Moterrey hôm 15-2.

“Tại Trung Đông, người ta nói về việc phương Tây cơ bản có tôn trọng hay không tôn trọng đạo Hồi, và cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine liên quan vấn đề này. Tại châu Âu, người ta nói về việc nỗ lực hội nhập văn hóa của chúng ta thành công hay thất bại”.

Ông Blair cảnh báo dân chủ và cả thay đổi kinh tế vẫn chưa đủ.

“Còn có thử thách về mặt xã hội. Chúng ta có muốn những xã hội mở cửa cho những người có niềm tin và văn hóa khác hội nhập các truyền thống riêng của chúng ta không; hay chúng ta muốn, trước cảnh bất an và khủng hoảng kinh tế, đóng cửa, bảo vệ cái được một số người gọi là “của riêng chúng ta” trướcc tiên và trên hết? Và nếu chúng ta muốn có những xã hội cởi mở, thì đâu là điều kiện để sự cởi mở như thế phổ biến?” ông Blair hỏi.

Ông nhấn mạnh tôn giáo là điều then chốt để hiểu Trung Đông.

“Nếu nền dân chủ ở Trung Đông đi đôi với thái độ cởi mở không chỉ về kinh tế mà còn về xã hội và tôn giáo, thì sẽ hết sức có ích. Ngược lại, nó làm tăng thêm cảm giác lo lắng và xa lánh giữa phương Đông và phương Tây” – ông Blair cảnh báo.

Tuy nhiên, tôn giáo cũng đóng vai trò lớn trong các quốc gia và khu vực khác.

“Tại Trung Quốc, nước có nhiều người Hồi giáo hơn châu Âu và nhiều người Công giáo hành đạo hơn Ý, và khoảng 100 triệu Phật tử. Đức tin có ảnh hưởng lớn đến nhiều người” – ông nhấn mạnh.

“Dĩ nhiên điều này đúng với Ấn Độ. Có thể nói như thế ở Mỹ Latinh và cho dù số người hành đạo ở châu Âu thấp hơn, tầm quan trọng của văn hóa Do Thái – Kitô giáo là rõ ràng. Tại Mỹ ai dám nói niềm tin tôn giáo không có giá trị?

“Do đó quan điểm của tôi rất đơn giản. Ngày nay bạn thấy bất kỳ nơi nào tôn giáo cũng quan trọng cả. Đức tin thúc đẩy. Hiểu tín ngưỡng, tín đồ, xu hướng và cơ cấu của tín ngưỡng đó có thể quan trọng như hiểu GDP, thương mại và các nguồn lực của một quốc gia.

“Toàn cầu hóa đang thúc đẩy tất cả các xu hướng này. Chúng ta phải thích nghi nếu không chúng ta sẽ bị loại ra ngoài” – ông kết luận.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng