UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội lo ngại điều tra dân số sẽ ‘không chính xác’

Người Công giáo có thể bị thiệt thòi trong các chương trình tài trợ

Ngày 2 tháng 3 năm 2011

Giáo hội lo ngại điều tra dân số sẽ ‘không chính xác’

Bưu chính Ấn Độ phát hành tem của cuộc điều tra dân số

Giáo hội ở bang miền đông Ấn Độ Goa thông báo với chính quyền rằng cuộc điều tra dân số hiện nay không tính đến số người đang làm việc ở hải ngoại và trên biển.

“Tất cả những người này bị gạt khỏi quá trình kiểm tra dân số trong khi số dân di cư tại Goa được đưa vào” – linh mục Valeriano Vaz, chủ tịch Ủy ban Hòa bình và công bằng xã hội, nói hôm 27-2.

Ngài cho biết điều tra dân số không chính xác sẽ loại người Công giáo ra khỏi nhiều dự án của chính phủ.

“Sau đó chính phủ có thể viện dẫn cuộc điều tra dân số này và cho rằng vì số người Công giáo ít nên không cần có dự án hay quỹ tài trợ đặc biệt nào. Chúng ta có thể không được tính đến trong kế hoạch của chính phủ sau này” – Cha Vaz cảnh báo.

Ngài viết thư cho cố vấn và hộ tịch viên tổng điều tra dân số ở New Delhi nói rằng cuộc điều tra 10 năm một lần sẽ cung cấp thông tin “không chính xác” về dân số trong bang.

Kiểm tra viên không tính những người Goa làm việc trong các đội thương thuyền hay trên các giàn khoan dầu ngoài khơi.

Trong khi đó họ lại ghi tên những người lao động di cư ở Goa là những người đã buộc người dân địa phương đi tìm việc làm bên ngoài bang hay ở nước ngoài, cha Vaz giải thích.

Tính luôn số người bất định cư là cư dân của Goa sẽ ảnh hưởng đến số nhân khẩu trong bang và bóp méo sự thật, ngài cảnh báo.

Các tờ khai không có chỗ để liệt kê danhh sách người dân, đa số là người Công giáo sống gần như cả đời mình tại Goa nhưng hiện đang bị ép đi làm ngoài bang.

Theo cuộc điều tra năm 2001, người Công giáo chiếm 26% trong số 1,3 triệu dân Goa.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng