UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tỉnh trưởng kêu gọi hòa hợp liên tôn

Người Công giáo muốn ‘hòa bình và hòa hợp để xã hội được ổn định

Ngày 29 tháng 3 năm 2011

Tỉnh trưởng kêu gọi hòa hợp liên tôn

Tỉnh trưởng Fransiskus Lebu Raya

Tỉnh trưởng tỉnh East Nusa Tenggara ở miền đông Indonesia vừa kêu gọi giới công chức trong tỉnh hãy gìn giữ hòa bình và hòa hợp tôn giáo.

“Công chức phải đi đầu trong việc nâng cao nhận thức và kiến thức về quản lý nhà nước cho người dân. Đây là điều cần thiết trong một xã hội đa nguyên như Indonesia” – tỉnh trưởng Fransiskus Lebu Raya, người Công giáo, phát biểu hôm 25-3.

Hàng trăm công chức tham dự sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao việc đào tạo tâm linh cho các thành viên gồm người Ấn giáo, Công giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Tin lành.

“Người dân đã chịu nhiều đau khổ, vì thế chúng ta không nên chất thêm gánh nặng lên vai họ nữa. Chúng ta hãy kiến tạo hòa bình và hòa hợp để xã hội được ổn định” – ông nói.

Các diễn giả gồm linh mục Oktavianus Naif của tổng giáo phận Kupang, mục sư Eben Nuban Timo, lãnh đạo Hồi giáo Abdul Fatah Achmad và lãnh đạo Ấn giáo Pendandita Supardi.

Cha Naif nói: “Hòa hợp trước hết phải được xây dựng trong gia đình, sau đó mở rộng ra môi trường làm việc. Nếu làm được như thế, thì sự hòa hợp giữa các tín đồ cũng sẽ đạt được”.

Lãnh đạo Hồi giáo Abdul Fatah Achmad cũng đồng ý với ngài. Ông khen người dân East Nusa Tenggara, đa số là Kitô hữu, “đã không phân biệt đối xử với những người thuộc các tôn giáo và sắc tộc khác”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng