UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bất đồng trong việc đòi đất mai táng

Kitô hữu vẫn tiếp tục tuyệt thực đòi đất mai táng nhưng một số người khác khuyên hỏa táng sẽ “thực tế hơn”

Ngày 6 tháng 4 năm 2011

Bất đồng trong việc đòi đất mai táng

Những người tuyệt thực đang cầu nguyện

Trong khi Kitô hữu ở trung tâm Kathmandu đòi đất mai táng bước sang ngày tuyệt thực thứ 13 và phát hành “tối hậu thư” cho chính quyền, một số lãnh đạo tôn giáo đề nghị nhóm tuyệt thực nên bỏ qua vấn đề này.

Những người phản đối muốn được chôn cất người quá cố và tìm cách ép chính quyền cấp đất cho họ mai táng.

Nhưng một linh mục nói với ucanews.com với điều kiện không nêu tên: “Sao phải làm lớn chuyện trong một quốc gia nhỏ có rất nhiều người nghèo thậm chí không có một miếng đất để sống”. Nhiều Kitô hữu trong thủ đô cũng nghĩ rằng những người phản đối nên chọn cách hỏa thiêu thay vì cứ đòi quyền chôn cất.

Bác sĩ Ramesh Khatry, lãnh đạo Tin Lành viết bài trên một tờ báo ở Kathmandu kêu gọi các Kitô hữu chọn cách hỏa táng, nói rằng: “Tôi sẽ không được một số mục sư Kitô giáo ưa thích vì viết điều này, hãy cầu nguyện cho tôi”.

Trong bài báo trên tờ Republica hôm 3-4, Khatry khen người Công giáo đã có chọn lựa “đơn giản và lành mạnh” khi hỏa táng thay cho chôn cất.

Nhưng theo mục sư Sunder Thapa, chủ tịch Ủy ban Kitô giáo tư vấn hiến pháp mới của Nepal, cuộc phản đối sẽ vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi đã chuẩn bị để nhận xác và ngồi trước nhà Hội đồng Hiến pháp” – ông nói. “Chúng tôi đã gửi tối hậu thư đến chính quyền nếu trong hai ngày nữa, vào ngày thứ 16, không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ gõ cánh cửa có quyền lực cao nhất, nhưng trong hòa bình và không lên án hay chống đối bất kỳ nhóm nào hay cá nhân nào”.

Khoảng hơn 30 Kitô hữu đeo vòng hoa tiếp tục tuyệt thực, hát thánh ca và ngồi cầu nguyện trong lều tại Shanti Batika (Vườn hòa bình) ở trung tâm Kathmandu gần tháp đồng hồ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng