UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội cổ vũ sử dụng tiếng Hindu

Cần đảm bảo ngôn ngữ giao tiếp là quốc ngữ

Ngày 16 tháng 8 năm 2011

Các lãnh đạo Giáo hội miền bắc quyết định đẩy mạnh truyền thống và văn hóa thông qua tiếng Hindu và các phương ngữ khác trong vùng.

Quyết định này được thông qua tại cuộc họp hai ngày của Hội đồng Giám mục Công giáo khu vực nói tiếng Hindu tại Allahabad, tổ chức từ ngày 8-9/8.

Các vị giám chức nhấn mạnh Giáo hội cần bảo đảm giữ gìn ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Hindu, quốc ngữ trong vùng.

Các ngài cho rằng việc này sẽ giúp giao tiếp tốt hơn với người dân, nhất là người nghèo và những người sống trong các ngôi làng xa xôi.

Tham dự cuộc họp có 27 giám mục và 20 linh mục lưu tâm đến những vấn đề Giáo hội gặp phải trong vùng miền bắc sử dụng tiếng Hindu.

Đức Giám mục Isidor Fernandez của Allahabad khẳng định việc đẩy mạnh sử dụng tiếng Hindu để giải quyết các vấn đề chung trong vùng dùng ngôn ngữ này là nhu cầu cấp bách.

“Không thể tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống của người dân trừ khi Giáo hội hòa nhập với người dân thông qua ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của họ” – ngài nói thêm.

Đức Tổng Giám mục Leo Cornelio của Bhopal, người triệu tập hội đồng, phát biểu: “Giáo hội cần thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa người dân và các viên chức”.

Ngài nói Giáo hội sẽ yêu cầu các viên chức và nhân viên Giáo hội học tiếng Hindu.

Ngài cho biết các lãnh đạo Giáo hội đã nhất trí đẩy mạnh sử dụng không chỉ tiếng Hindu mà còn các phương ngữ khác và cải thiện sự thông tri của Giáo hội thông qua các tác phẩm văn học.

Linh mục Anand Muttungal, người phát ngôn của Giáo hội Công giáo trong bang miền trung Ấn Độ Madhya Pradesh, tiết lộ hội đồng nhất trí thành lập một tờ báo tiếng Hindu để đẩy mạnh ngôn ngữ này. Tờ bán nguyệt san này sẽ bắt đầu phát hành vào tháng Giêng năm tới.

Linh mục Francis Scaria, chủ tịch Hội đồng Linh mục triều Ấn Độ hoan nghênh các quyết định này và nói điều này sẽ giúp Giáo hội thống nhất các thánh lễ trong vùng.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng