UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Một số trường Hồi giáo dạy chủ thuyết cấp tiến

Bộ không có quyền đóng cửa các trường học này nhưng có thể giải thích chính xác

Ngày 16 tháng 8 năm 2011

Một số trường Hồi giáo dạy chủ thuyết cấp tiến

Huhrison M. Muh phát biểu tại hội nghị thuyết cấp tiến và những động cơ của nó

Một quan chức của bộ đặc trách các vấn đề tôn giáo thừa nhận chủ thuyết cấp tiến đã được giảng dạy tại một số trường nội trú, hay pesantren, trong nước này.

Huhrison M. Muh thừa nhận điều này tại hội nghị thuyết cấp tiến và những động cơ của nó hôm 12-8, khoảng 50 người tham dự.

“Dựa trên quan sát của chúng tôi, một số trường nội trú Hồi giáo ở Indonesia giảng dạy thuyết cấp tiến” – ông phát biểu tại hội nghị, và thêm rằng những giáo huấn như thế được giới thiệu bởi những người đã từng học tập tại Trung Đông và sau đó mở các trường nội trú trong nước.

Ông Muh nói những nhân tố tạo ra thuyết cấp tiến bao gồm việc hiểu sai về thánh chiến Hồi giáo, bất công trong xã hội, nghèo đói, chính trị và thiếu hiểu biết chung về tôn giáo.

Tuy nhiên, ông Muh cho biết bộ không có quyền đóng cửa các trường nội trú này nhưng chỉ có thể công bố những giải thích đúng đắn về thánh chiến Hồi giáo kết hợp với Hội đồng Ulema, tổ chức cấp cao nhất của Hồi giáo trong nước này, và phân phát những giải thích này trong các trường học.

Dyah Madya Ruth làm việc với tổ chức phi chính phủ Lazuardi Birru kể gần đây nhóm của bà có tổ chức một cuộc khảo sát trong các trường nội trú Hồi giáo tại 13 thành phố.

“Chúng ta không được phép đổ lỗi cho nhà trường nhưng đổ lỗi cho những người quản lý các trường này” – bà nói và thêm rằng chính phủ nên giữ vững lập trường xử lý vấn đề này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng