UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Mức lương tối thiểu ‘không thành vấn đề’

Cuộc khảo sát cho thấy tiền thuê nhà tăng là vấn đề thật sự đối với các doanh nghiệp nhỏ

Ngày 18 tháng 8 năm 2011

Mức lương tối thiểu ‘không thành vấn đề’

Công nhân xây dựng làm việc tại công trường ở Hong Kong

Việc áp dụng mức lương tối thiểu hôm 1-5 làm tăng chi phí không đáng kể đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), mặc dù có những lời khẳng định trái ngược, theo Ủy ban đặc trách vấn đề lao động của giáo phận Hồng Kông.

Tài liệu khảo sát do ủy ban phát hành hôm thứ hai cho thấy gánh nặng chính đối với các doanh nghiệp này là tiền thuê nhà cao và giá nguyên liệu thô tăng đột ngột, được một số chủ SME nói có thể gây khó khăn nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh có thể dẫn đến đóng cửa.

Trong cuộc khảo sát, được tổ chức hồi tháng 6 và 7, ủy ban phỏng vấn 101 chủ SME hoạt động trong 14 lĩnh vực khác nhau. Cuộc khảo sát tìm cách khám phá ảnh hưởng của mức lương tối thiểu và các nhân tố kinh tế khác lên doanh nghiệp của họ.

Ủy ban phát hiện hơn 70% số người trả lời phỏng vấn không nghĩ tiền lương tối thiểu làm tăng áp lực chi phí hoạt động kinh doanh và rất ít người giãn thợ sau khi quy định áp dụng lương mới có hiệu lực.

Theo 64,6% số người được phỏng vấn, tiền thuê nhà chiếm hơn 41% chi phí hoạt động, trong khi chỉ có 14% xem tiền lương là chi phí lớn nhất.

Một số chủ doanh nghiệp nói tiền thuê nhà tăng đến “mức không thể chấp nhận được”.

Nhiều nhà cung cấp thực phẩm và bán sỉ nói giá nguyên liệu thô tăng đột ngột chiếm phần lớn chi phí hoạt động kinh doanh của họ.

Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp cần nhiều công lao động như thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, tiệm sửa xe và viện dưỡng lão, thừa nhận hiện nay bảng lương của họ cao hơn sau khi mức lương tối thiểu 28 đôla Hồng Kông/giờ có hiệu lực vì họ đã dựa vào số nhân viên được trả tiền lương thấp, theo nhân viên ủy ban Law Pui-shan.

Vì có nhiều lời tiêu cực về mức lương tối thiểu, Law kêu gọi chính quyền “công bố dữ liệu chính thức liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu ngay khi có thể để xóa bỏ tính hoài nghi”.

Qua kết quả khảo sát, ủy ban khuyên chính quyền “xem xét kiểm soát tiền thuê nhà hay đánh thuế các tài sản bỏ không để hạn chế tình trạng tăng tiền thuê bất hợp lý nhằm tạo cho các SME có thời gian nghỉ ngơi để phát triển và cơ hội để chia sẻ lợi nhuận với nhân viên” – Law nói.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng