Tòa ra lệnh cấm sát tế động vật

Hiến tế động vật theo truyền thống tôn giáo tại một đền thờ Ấn giáo nổi tiếng ở Chilaw đã bị tạm đình chỉ.

Hôm 13-9, một thẩm phán ra lệnh tạm ngưng các nghi lễ hiến tế động vật hàng năm này.

Các lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạt động không ngừng kêu gọi cấm nghi lễ sát sinh động vật tại Sri Bhadra Kali Amman Kovil ở Munneswaram.

Các tín đồ Ấn giáo đã sát tế khoảng 300 động vật tại đó năm ngoái mặc dù hàng trăm tu sĩ Phật giáo và nhà hoạt động lên tiếng phản đối.

“Các việc làm như thế chống lại sự chung sống của người Công giáo, Phật giáo và Ấn giáo trong và quanh khu vực” – linh mục Rohan Gaise, 48 tuổi, ở nhà thờ St Benedict gần đó, phát biểu.

Vị linh mục nói mặc dù trong Cựu ước có những nghi lễ như thế, nhưng Kitô hữu không còn cử hành các nghi lễ đó nữa.

“Lấy danh nghĩa tôn giáo giết hại động vật vô tội là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần nhớ rằng đa số người dân trong quốc gia này là Phật tử. Họ phản đối việc giết hại động vật.  Kiểu nghi lễ này rõ ràng làm họ bị tổn thương” – ngài nói.

Sau đó nhiều động vật chết được đem ăn trong lễ bố thí tại một bữa tiệc lớn.

Hòa thượng Somapura Vijaya Sri Subothi thero nói ông lo lắng về sự chung sống giữa người Phật giáo, Ấn giáo và Kitô giáo.

“Đức Phật nói rất rõ về vấn đề làm hại sự sống không chỉ của con người mà còn của động vật nữa” – ông nói.