Rôma cử hành lễ giỗ Đức Hồng y Thuận

Đức Hồng y người Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được tưởng nhớ hôm thứ sáu tuần trước, nhân lễ giỗ thứ chín của ngài, tại Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, nơi ngài làm chủ tịch trong bốn năm từ 1998-2002.

Đức Hồng y Thuận, cháu trai của cố Tổng thống Miền Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm, khi làm phó tổng giám mục Sài Gòn đã bị bắt năm 1975 sau khi thành phố này được giải phóng và bị giam 13 năm trong trại cải tạo. Ngài được trả tự do năm 1988 và sang Rôma 3 năm sau đó, nhưng không thể trở về quê nhà. Ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào nhiều chức vụ khác nhau trước khi vinh thăng hồng y cho ngài năm 2001.

Đức Hồng y người Ghana Peter Kodwo Appiah Turkson, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã dâng Thánh lễ giỗ tại nguyện đường của hội đồng, cùng với một trong các vị tiền nhiệm của Đức Hồng y Thuận là Đức Hồng y Roger Etchegaray, và thư ký hội đồng Đức ông Mario Toso.

Trong bài báo do tờ báo chính thức của Vatican, l’Osservatore Romano, phát hành trong số ra hôm thứ sáu tuần trước, Đức ông Toso kể lại Đức Gioan Phaolô II từng gọi Đức Hồng y Thuận là “chứng nhân hy vọng”. Đức ông Toso nhấn mạnh tầm quan trọng của bản tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo hội, được Đức Hồng y Thuận chủ biên theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng. Bản tóm lược này được phát hành năm 2004, hai năm sau khi ngài qua đời.

“Là một cựu tù nhân, một người tị nạn trong số những người tị nạn đến từ quốc gia của chính mình, một nạn nhân của các hệ tư tưởng áp bức và ngược đãi, Đức Hồng y Thuận lại có thể trở thành người vững tin đề xướng cách truyền giáo mới mang tính xã hội” – Đức ông Toso viết.

Án phong chân phước cho ngài bắt đầu vào năm 2007 tại Rôma. Cho đến nay đã có hơn một trăm hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân được ‘cáo thỉnh viên’ hay người đề xuất, tiến sĩ Waldery Hilgeman mời ra làm chứng. Tiến sĩ cũng đã nhận được nhiều tường thuật một số phép lạ được cho là nhờ đức cố hồng y can thiệp.