Caritas giải quyết các vấn đề nhân quyền

Các nhân viên Caritas ở Nam Á vừa giới thiệu một tập sách về giáo dục nhân quyền tại một cuộc tập huấn ở Negombo hôm 21-9.

Cuốn Nhân quyền theo quan điểm tôn giáo xử lý các vấn đề nhân quyền theo các quan điểm tôn giáo khác nhau và giới thiệu mô hình hoạt động và kỹ thuật đánh giá.

“Chúng tôi hy vọng sách hướng dẫn này sẽ là công cụ hữu ích cho những người đang thúc đẩy các giá trị nhân quyền và tôn trọng quyền lợi của người khác” – linh mục George Sigamoney, giám đốc Caritas Sri Lanka, tổ chức xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Sri Lanka, phát biểu.

Khóa huấn luyện được tổ chức cho 70 tham dự viên gồm các tu sĩ Phật giáo, linh mục, nữ tu và nhân viên Caritas đến từ Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Pakistan.

“Nhân quyền và giáo dục tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa thông tin, hướng dẫn hay kiến thức mà còn mang ý nghĩa về một lối sống” – Linh mục Marianus Kujur đến từ Ấn Độ phát biểu với các tham dự viên.

Tập sách này là kết quả “nỗ lực đến với học sinh thông qua giáo viên tôn giáo, không chỉ giới hạn ở việc giảng dạy tôn giáo, nhằm cung cấp kiến thức về nhân quyền, tôn trọng quyền lợi của tha nhân thông qua giáo huấn tôn giáo của từng người” – cha Sigamoney nói.

Cuốn sách được tài trợ bởi Tổ chức Phát triển Quốc tế Canada (CIDA).