Người dân Hàn Quốc tin tưởng đạo Công giáo nhiều nhất

Công giáo là tôn giáo được người dân Hàn Quốc tin tưởng nhiều nhất trong khi các tôn giáo nói chung ít được tín nhiệm, theo khảo sát gần đây về thái độ của người dân đối với các tổ chức lớn.

Cuộc khảo sát – được công bố kết quả hôm 1-11 – do Viện Nghiên cứu Phật giáo và xã hội của giáo phái Jogye Order tổ chức, đã khảo sát 1.500 người tuổi từ 16-69 từ ngày 26-9 đến 15-10.

Trong số các tôn giáo lớn, người dân Hàn Quốc tin tưởng Công giáo nhiều nhất, đạt 4,11 trong số 5 điểm, theo sau là Phật giáo đạt 4,05, Tin Lành 3,34, Phật giáo Won 2,31 and Hồi giáo 1,2.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy các tôn giáo thường có chỉ số tín nhiệm khá thấp vì toàn bộ chỉ được 3 trong số 5 điểm.

Các tổ chức chính trị và chính phủ ít được tin tưởng nhất và không thể đạt được trên 2,5 điểm, trong khi các tổ chức thuộc các lĩnh vực truyền thông và tài chính được tín nhiệm hơn một chút, đạt 2,9 điểm.

Các tổ chức y tế được đánh giá cao nhất, sau đó đến các tổ chức thuộc các lĩnh vực kinh doanh và giáo dục, tất cả đạt được trên 3 điểm, theo kết quả khảo sát.

Giải thích số điểm cao của Công giáo, James Byun Jin-heung, cựu tổng thư ký Hội đồng Tôn giáo hòa bình Hàn Quốc, nói Đức cố Hồng y Stephen Kim Sou-hwan và Hội Công lý linh mục Công giáo đã đóng vai trò nòng cốt trong quá trình dân chủ hóa Hàn Quốc vào thập niên 1970 và 1980.

“Người Công giáo chúng ta vẫn đang hưởng lợi từ những đóng góp của mình dành cho xã hội” – ông nhận xét.

Nhưng số điểm tương đối thấp dành cho các tôn giáo nói chung “đã trở thành nguyên nhân đáng lo lắng”, và không thể đổ lỗi cho sự xung đột thường xuyên giữa các tôn giáo, ông lưu ý.

Ông cảnh báo Giáo hội không nên ngủ quên trong chiến thắng và nói những vấn đề như chủ nghĩa độc đoán trong hàng giáo phẩm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của công chúng.