Các trường Công giáo nằm trong top 20

Hôm 2-11, bốn trường Công giáo ở Dhaka nhận được phần thưởng cao quý của chính phủ nhờ những thành tích nổi bật trong năm nay.

Trường đại học Notre Dame, trung học Thánh Giuse, đại học Thánh Giá, và trung học Nữ sinh Thánh Giá được xếp các thứ hạng 5, 6, 8 và 13 trong top 20 trường học hàng đầu năm nay.

Cả bốn trường học đều thuộc dòng Thánh Giá quản lý.

Bộ trưởng Giáo dục Nurul Islam Nahid đã trao giải thưởng cho các hiệu trưởng và các đại diện thâm niên của các trường đoạt giải ở Dhaka.

Ông nhận xét giáo viên đang đóng vai trò lớn trong việc thực hiện Tầm nhìn 2021 của chính phủ và kêu gọi họ khuyến khích các trường khác cải thiện thành tích.

Ông nói thêm đất nước không thể tiến lên nếu chỉ có vài trường làm tốt.

Tầm nhìn 2021 là cuộc vận động đầy tham vọng của chính phủ muốn số hóa hoàn toàn Bangladesh vào năm 2021.

Giáo sư Fahima Khatun khen tất cả các trường này đã đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết mới có thể nhận được giải thưởng gồm “nghiên cứu môi trường, thành tích học thuật, phục vụ và kỷ luật”.

Hiệu trưởng các trường của Giáo hội nói giải thưởng này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người ở trường và còn là lời kêu gọi tiến lên.

“Nó sẽ khích lệ chúng tôi làm việc tốt hơn. Tôi tin rằng những nơi không làm tốt sẽ noi gương chúng tôi và cuối cùng tiêu chuẩn giáo dục trong nước sẽ được nâng cao” – linh mục hiệu trưởng trường Notre Dame Benjamin Costa phát biểu sau khi nhận giải thưởng.