Giáo phận Nghi Tân tấn phong tân giám mục phó

Linh mục Peter Luo Xuegang được tấn phong làm giám mục phó của giáo phận Nghi Tân ở tỉnh tây nam Tứ Xuyên hôm qua 30-11. Có một giám mục bị vạ tuyệt thông tham dự lễ phong chức, mặc dù người phát ngôn của Tòa Thánh bày tỏ ước muốn “không có giám mục bất hợp thức nào tham dự”.

Đức cha Luo, 47 tuổi, là giám mục thứ ba được tấn phong có sự chấp thuận của Tòa Thánh và được chính phủ công nhận trong năm nay.

Đức Giám mục John Chen Shizhong của Nghi Tân, 95 tuổi, chủ tế Thánh lễ có sự tham dự của 61 linh mục, 35 nữ tu, 800 giáo dân, quan chức chính phủ và đại diện các tôn giáo bạn.

Linh mục bị phạt vạ tuyệt thông Paul Lei Shiyin của giáo phận Lạc Sơn, mang lễ phục giám mục đứng giữa các giám mục được Tòa Thánh công nhận gồm các Đức Giám mục Paul He Zeqing của giáo phận Wanzhou, Joseph Li Jing của giáo phận Ninh Hạ, John Baptist Yang Xiaoting của giáo phận Ngọc Lâm và Đức Giám mục phó Paul Xiao Zejiang của giáo phận Quý Dương.

Đức cha Luo chịu chức linh mục cùng với cha Lei cũng vào ngày lễ Thánh Anrê này, cách đây 20 năm. Ngài được thuyên chuyển từ giáo phận Lạc Sơn đến Nghi Tân năm 2009. Ngài được bầu làm giám mục và nhận được sự đồng ý của Đức Thánh cha năm ngoái.

Hôm qua, bầu không khí căng thẳng do có nhiều cảnh sát, công an mặc thường phục và chó nghiệp vụ theo dõi tại nhà thờ Đức Maria, theo các nguồn tin tại chỗ.

Người dự lễ bị cấm mang theo điện thoại, máy quay phim hay nước uống vào nơi tổ chức lễ. Lễ phong chức bắt đầu lúc 9 giờ sáng nhưng người tham dự phải đến trước ba giờ để kiểm tra an ninh.

Giáo phận Nghi Tân có hai giám mục, bảy linh mục và khoảng 30.000 người Công giáo. Đức cha Luo là giám mục Trung Quốc thứ ba của giáo phận.

Một viên chức của Giáo hội “công khai” nói hồi tháng 4 rằng 11 giáo phận đã bầu các ứng viên giám mục và chờ đợi sự chấp thuận của hội đồng giám mục.

Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có năm người được tấn phong giám mục, trong đó có hai người được tấn phong mà không có sự chấp thuận của Đức Thánh cha hồi đầu năm.