Các giám mục tìm kiếm sáng kiến phòng chống HIV

Tuần trước Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM) phát hành thư mục vụ kêu gọi các tổ chức giáo xứ tìm những phương pháp mới ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS.

Áp dụng “các chương trình giáo dục và viếng thăm gia đình” là một trong những thay đổi được đề xuất trong thư.

Thư mục vụ do bốn giám mục Myanmar ký vạch ra nhu cầu cấp bách cần chú ý đến vấn đề này ở quốc gia có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở Đông Nam Á, theo dữ liệu của UNAIDS.

“Nếu các giáo xứ của chúng ta trở thành những nơi mà người có HIV cảm thấy được chào đón, được tư vấn, được cho đi kiểm tra và giúp đỡ, và có các trung tâm mà họ có thể nhận thấy được giáo dục đầy đủ về sức khỏe … hỗ trợ tinh thần và đạo đức, thì chúng ta có thể làm được nhiều để ngăn chặn đại dịch này lây lan” – thư mục vụ khẳng định.

Thư mục vụ còn đề xuất trực tiếp trợ giúp các giáo phận hay giáo xứ tổ chức các chương trình đó.

Không hiểu biết các nguyên nhân lây nhiễm HIV và nhiều người phân biệt đối xử với người có HIV là những nhân tố chính gây lây nhiễm virút này, theo thư mục vụ.

“Người dân của chúng ta không biết khi nào cần đi kiểm tra, hay sợ người khác biết và do đó họ không muốn đi kiểm tra. Điều này khiến họ không nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết và làm tăng nhanh nguy cơ lây nhiễm HIV”.

Đức Giám mục Stephen Tjephe, chủ tịch mạng lưới HIV/AIDS Công giáo Myanmar và là một trong những người ký tên trong thư mục vụ, phát biểu với ucanews.com rằng đây là thư mục vụ đầu tiên được hội đồng phát hành trong nhiều năm nay nhằm nhắc nhở người dân vấn đề này hết sức quan trọng.

“Vì thế giới hiện nay đang làm hết mình để chăm sóc … những người sống chung với HIV/AIDS, chúng ta cũng cần làm việc chung với nhau” – ngài nói.

Nữ tu dòng Maryknoll Mary Grenough, điều phối mạng lưới HIV/AIDS Công giáo Myanmar, nhận xét một số giáo phận đã tiến hành các dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục, trong khi các giáo phận khác đã bắt đầu viếng thăm gia đình và chăm sóc tại nhà.

Theo số liệu của Chương trình Chiến lược quốc gia Myanmar về HIV/AIDS giai đoạn 2008-2010, mỗi ngày có khoảng 68 người chết vì các bệnh liên quan AIDS, trong khi những người ở tuổi từ 16-30 có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.