Đức giám mục bị bắt đi ‘học tập’

Đức Giám mục John Wang Ruowang của giáo phận Thiên Thủy và một số linh mục trong giáo phận đã bị ép tham dự “các khóa học tập” từ cuối năm 2011, theo các nguồn tin Giáo hội.

Vị giám chức 50 tuổi thuộc cộng đoàn bí mật, được tấn phong giám mục bí mật năm ngoái có sự ủy quyền của Đức Thánh cha, lúc đầu bị các quan chức dẫn đi từ nhà thờ Taijing đến một nhà khách ở thành phố Thiên Thủy thuộc tỉnh miền bắc Cam Túc hôm 30-12.

“Ngài an toàn, khỏe mạnh và đầu óc tỉnh táo” – một nguồn tin tiết lộ và thêm rằng có thể liên lạc với ngài qua điện thoại di động.

Khi liên lạc với ngài, ngài cho biết ngài đang tham dự “các lớp giáo dục cải tạo”. Ngài nghĩ các linh mục của giáo phận Thiên Thủy thuộc cộng đoàn bí mật cũng sẽ phải tham dự lớp học này vào các thời điểm khác nhau.

Từ ngày 4-1, đã có 7 linh mục trong giáo phận bị bắt đi “học tập”.

Có hai linh mục đã được cho về nhà tự học.

Theo các nguồn tin, đây là lần bắt giam tập thể giáo sĩ thứ hai sau vụ diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái. Họ tin rằng hai vụ này liên quan đến việc Đức cha Wang được bí mật tấn phong giám mục cho giáo phận Thiên Thủy.

Đức Thánh cha còn bổ nhiệm linh mục Bosco Zhao Jianzhang, người phụ trách cộng đoàn công khai trong giáo phận, làm giám mục phó hồi năm ngoái. Lễ tấn phong giám mục cho ngài chưa được tổ chức.