UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nhà nước hợp thức hóa hoạt động từ thiện của các tôn giáo

Các tổ chức phi chính phủ và nhóm tôn giáo có đăng ký sẽ nhận được sự khích lệ

Ngày 2 tháng 3 năm 2012

Nhà nước hợp thức hóa hoạt động từ thiện của các tôn giáo

Các tình nguyện viên trẻ làm việc tại giáo phận Cát Lâm

Trong tuần này chính phủ ra thông cáo khuyến khích các đoàn thể tôn giáo tham gia hoạt động từ thiện nhiều hơn cũng như đề xuất các giải pháp để hợp pháp hóa hoạt động từ thiện và việc khích lệ.

“Một số chính quyền địa phương chưa hiểu đúng ý nghĩa tích cực của việc để cho thành phần tôn giáo tham gia các hoạt động từ thiện” – theo thông cáo do Mặt trận thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và 5 cục khác thuộc chính quyền trung ương đồng phát hành.

Ngok King-lun, giám đốc Viện Chính sách xã hội tại đại học Sun Yat-sen ở Quảng Châu, cho biết chính phủ Trung Quốc thường “có thái độ võ đoán đối với các tôn giáo và tổ chức phi chính phủ nhưng giờ đây họ đã nhận ra được rằng “các tôn giáo là các tổ chức xã hội quan trọng.”

Linh mục Joseph Wang Guosheng, giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội giáo phận Cát Lâm, nhận xét tài liệu này sẽ cho phép “phạm vi hoạt động lớn hơn.”

“Trung tâm chúng tôi thiếu tiền để phát triển bởi vì rất khó để đăng ký với chính quyền, và do đó chúng tôi phát triển chậm hơn các giáo phận khác” – ngài cho biết.

“Được quy chế miễn thuế sau khi đăng ký, chúng tôi có thể tìm kiếm sự ủng hộ nhiều hơn từ các công ty và nhờ đó cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho người nghèo khổ.”

Trung tâm Cát Lâm thăm viếng những người sống chung với HIV/AIDS hay khuyết tật tại nhà, phát triển giới trẻ và tình nguyện viên và cấp học bổng cho học sinh nghèo.

“Các chính sách ưu đãi bao gồm tiền trợ cấp của nhà nước và giảm thuế, sẽ được áp dụng cho các đoàn thể tôn giáo muốn đăng ký thành lập quỹ tài trợ, nhà an dưỡng và bệnh viện” – theo bản tin trên tờ China Daily trích dẫn thông cáo của chính phủ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng