UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giáo hội Hàn Quốc đào tạo thừa sai hải ngoại từ trong nước

Cần nâng cao nhận thức về lợi ích của việc đào tạo linh mục triều và dòng

Ngày 14 tháng 3 năm 2012

Giáo hội Hàn Quốc đào tạo thừa sai hải ngoại từ trong nước

Một chương trình mới đào tạo thừa sai hải ngoại được phát động hồi tuần trước nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thừa sai hải ngoại và giáo dục linh mục về cách tham gia tốt hơn.

Hội Thừa sai Hàn Quốc (KMS) cùng với Hội đồng Giám mục Hàn Quốc khánh thành Trường Thừa sai Hải ngoại hôm 7-3 chuyên đào tạo linh mục triều và dòng.

Người Công giáo ở Hàn Quốc theo Kitô giáo cách tự nguyện và đông đảo mà không cần truyền giáo, mặc dù sự phát triển của Giáo hội địa phương được hỗ trợ rất nhiều qua việc làm của các thừa sai hải ngoại, nhất là từ dòng Columban, Maryknoll và Hội Thừa sai Hải ngoại Paris.

Tuy nhiên, Giáo hội Hàn Quốc cũng chứng kiến sự sụt giảm về ơn gọi tu sĩ cũng như trì trệ trong việc đào tạo và phong chức linh mục triều.

Vì thế việc Giáo hội địa phương tìm cách mới để khích lệ phát triển trong và ngoài nước mang tính quyết định.

Nhiều dòng tu và giáo phận ở Hàn Quốc đã phái thừa sai ra nước ngoài. Khoảng 795 thừa sai Hàn Quốc đang làm việc tại 75 nước tính đến cuối năm 2010. Nhưng Giáo hội địa phương cần nâng cao hơn nữa thành quả này.

Phái thừa sai ra nước ngoài không chỉ giúp nước chủ nhà mà còn cải thiện Giáo hội Hàn Quốc thông qua việc dấn thân phục vụ và trung thành với sứ mạng Tin Mừng.

Hơn nữa, Giáo hội Hàn Quốc bày tỏ cam kết với dân tộc thông qua tình yêu của Đức Kitô, tích cực tham gia tiến trình dân chủ hóa và công bằng xã hội trong các thập niên trước. Giáo hội nên tiếp tục chia sẻ những lý tưởng này qua công tác thừa sai bên ngoài lãnh thổ của mình.

Đào tạo thừa sai hải ngoại không phải dễ. Các linh mục hăng hái làm công việc này trên lý thuyết thường không được chuẩn bị để đối phó những thử thách sẽ gặp phải ở nước ngoài.

Quan trọng nhất là Giáo hội hoàn vũ cần đón nhận các nền văn hóa tôn giáo khác nhau và những khác biệt vùng miền.

Các thừa sai hải ngoại tương lai cần phải được đào tạo tốt trong các bối cảnh văn hóa xã hội của các nước mà họ sẽ phục vụ, đặc biệt là ngôn ngữ.

KMS, giám sát 64 thừa sai tại bảy nước, hợp tác với các giám mục Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phong phú về công tác thừa sai hải ngoại.

Nhưng để nâng cao sứ mạng thừa sai hải ngoại vẫn còn là một nhiệm vụ khó khăn ở Hàn Quốc. Khóa học một năm này gồm đào tạo về truyền giáo học, lịch sử Giáo hội, văn hóa và thần học chỉ thu hút được bốn học viên xin học.

Các linh mục triều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thừa sai nhưng có lẽ các ngài chưa chuẩn bị để làm một việc gì đó cho công tác này.

Mặc dù số người đăng ký ban đầu là thấp, song chương trình chắc chắn sẽ thu hút nhiều người quan tâm hơn về lâu dài khi các ứng viên tiềm năng nhận thấy được những lợi ích của việc chuẩn bị cho mục vụ hải ngoại.

Cha Thomas Yang Kum-ju là giám đốc Trung tâm Thừa sai của Hội Thừa sai Hàn Quốc

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng