UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hội đồng các Giáo hội Ấn Độ kết thúc hội nghị toàn quốc

Tham nhũng 'tràn lan' ở nhiều nhà thờ, theo viên chức hàng đầu của NCCI .

Ngày 1 tháng 5 năm 2012

Hội đồng các Giáo hội Ấn Độ kết thúc hội nghị toàn quốc

Các lãnh đạo Giáo hội tại buổi khai mạc hội nghị toàn quốc của NCCI

Hội đồng các Giáo hội quốc gia Ấn Độ (NCCI) kết thúc hội nghị toàn quốc lần thứ 27 tại Bangalore hôm 28-4, kêu gọi chấm dứt việc bán tài sản Giáo hội cách trái phép.

Không được bán hay cho thuê tài sản Giáo hội nhưng phải giữ gìn cho hậu thế, các đại biểu cuộc họp kiến nghị.

Augustine Jayakumar, lãnh đạo Hội thánh Luther, nhận xét tham nhũng “tràn lan” ở nhiều nhà thờ.

“NCCI phải hủy bỏ tư cách thành viên của các Giáo hội có nhân viên tham nhũng” – ông đề nghị.

Khoảng 400 người tham dự hội nghị diễn ra từ ngày 25-28/4.

NCCI được thành lập năm 1914, là diễn đàn của 30 Giáo hội Tin Lành và Chính Thống và hơn 50 tổ chức có liên quan.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng