UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Pilgrimage to the Holy Land, Part 1

James Martin, S.J., reflects on his visit to Capernaum and the Sea of Galilee.

Ngày 22 tháng 5 năm 2012

James Martin, S.J., reflects on his visit to Capernaum and the Sea of Galilee.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng