UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Pilgrimage to the Holy Land, Part 1

James Martin, S.J., reflects on his visit to Capernaum and the Sea of Galilee.

Ngày 22 tháng 5 năm 2012

James Martin, S.J., reflects on his visit to Capernaum and the Sea of Galilee.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng