Các giám mục giáo phận Quy Nhơn, Phú Cường nghỉ hưu

Ðức cha Soạn, sinh ngày 15-12-1936 tại Gò Thị, thụ phong linh mục năm 1968 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Quy Nhơn 3-6-1999.

Kế nhiệm ngài là Ðức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, 61 tuổi. Ngài sinh tại Phước Sơn, tỉnh Bình Ðịnh, thụ phong linh mục lúc 38 tuổi. Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn ngày 31-12-2009.

Đức cha Khôi hiện là chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Giáo phận Quy Nhơn hiện có 68.355 giáo dân trong tổng số dân 3.780.700 người do 91 linh mục và 194 tu sĩ coi sóc.

Ðức cha Tứ, 75 tuổi, ngài thụ phong linh mục năm 1965. Tháng 11-1998, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Phú Cường và được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II truyền chức giám mục tại Ðền thờ Thánh Phêrô ở Rôma ngày 6-1-1999.

Ngài có cử nhân giáo luật và tiến sĩ phụng vụ. Ngài làm chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Kế nhiệm ngài là Ðức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, 54 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Phú Cường vào tháng 3-2011.

Giáo phận Phú Cường 131.345 giáo dân trong tổng số dân 2.888.328 người do 179 linh mục  và 546 tu sĩ coi sóc.