UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức tin chân chính đòi hỏi phải có trách nhiệm xã hội

Lòng bác ái và khoan dung phải là kim chỉ nam cho tất cả các tôn giáo trong việc biến đổi xã hội

Ngày 6 tháng 7 năm 2012

Đức tin chân chính đòi hỏi phải có trách nhiệm xã hội

Linh mục Lee Jong-jin

Tôn giáo trong văn hóa Hàn Quốc đang ngày càng gây chia rẽ và xung đột, có lúc xa rời truyền thống và có lúc do yếu kém về cơ cấu.

Mặc dù nhiều tổ chức và người có tôn giáo kêu gọi phục hồi niềm tin, nhưng họ vẫn tiếp tục lúng túng và khó chịu trước những bất toàn của những con người có đầy đủ hỷ nộ ái ố.

Tôn giáo ở Hàn Quốc có thể được cải cách và thanh tẩy không?

Phản ứng trước cảnh suy đồi của Kitô giáo trong thời của mình, triết gia David Hume (1711-1776) nói: “Sự thối nát của cái tốt nhất là điều tồi tệ nhất trong tất cả”.

Hume phản ứng trước cảnh bất khoan dung, thiếu nhạy cảm về mặt đạo đức và mê tín, vốn được ông xem là phổ biến.

Câu nói của ông vẫn còn phù hợp trong thời đại của chúng ta và với tất cả các tín ngưỡng tôn giáo trong nước.

Người có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng đều đồng ý rằng các giá trị tinh thần cao nhất cho mọi tôn giáo là lòng bác ái và khoan dung vô bờ bến.

Nhưng chúng ta thấy ở nhiều tôn giáo trong nước, phục vụ tín đồ được xem là quyền lợi gia đình và được truyền từ đời này sang đời khác.

Trên thực tế, nó đã trở thành một chức vụ được thừa kế hơn là việc làm dựa trên đam mê và niềm tin. Bằng chứng thế tục hóa niềm tin này lớn hơn việc các tôn giáo hiện nay không thể chống lại những bất công xã hội.

Lòng bác ái và khoan dung không chỉ hiện diện ở fanum (nơi thánh thiêng) mà có mặt ở khắp nơi và nên được thực hành khắp nơi – được nhập thể, nếu bạn muốn, và được chia sẻ với những người đau khổ.

Những người có tôn giáo mà bám chặt vào lợi ích riêng của mình và tranh giành quyền lực thông đồng với các chính trị gia, trong khi đó lại không quan tâm các nạn nhân của bất công, thì họ đã cố ý chối từ trách nhiệm xã hội của mình.

Hàn Quốc thực sự có thể là một thiên đàng đối với các tôn giáo, nhưng xã hội cần nhiều hơn cái mà tôi gọi là “lòng sùng đạo được thanh tẩy”.

Giống như thước đo niềm tin đích thực là hoa trái do niềm tin trổ sinh, thì thước đo của lòng sùng đạo được thanh tẩy chính là ảnh hưởng tốt của tôn giáo trên xã hội.

Vì thế, tôn giáo đích thực và tinh khiết phải chu toàn bổn phận xã hội của mình, phải đứng về phía người bị áp bức bất công và bỏ đi tư lợi của thế gian.

Nếu tôn giáo không thể tự thanh tẩy, thì làm sao có thể mong thanh tẩy một thế giới trần tục?

Đây là thách thức mà những người có đức tin ở Hàn Quốc phải đối mặt. Tôn giáo phải chân chính, hiệu quả và hữu ích.

Nếu tôn giáo không thể làm được điều này, thì đó là một tôn giáo chết. Nó chỉ có thể gây chia rẽ và bất hòa chứ không thể mang lại tình thương và lòng khoan dung.

Linh mục dòng Tên Thomas Lee Jong-jin là giáo sư triết học tại đại học Sogang của dòng Tên và là trưởng khoa thần học.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng