Nhóm trí thức quyết tâm tổ chức biểu tình chống Trung Quốc

Hôm 27-7, 42 nhà trí thức kể cả những người Công giáo đã gởi đơn cho các cấp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức biểu tình để chống lại những hành động khiêu khích, xâm lấn, muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Luật gia Lê Hiếu Đằng, một trong những người ký tên, cho RFI biết “không hiểu vì lý do gì lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lại chỉ đạo cho các cơ sở Đảng và chính quyền, công an đến gặp nhiều người trong số 42 công dân đã ký tên vào văn bản đó. Nội dung gặp có tính cách truy bức, có thể làm lo sợ”.

Ông Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kể, chính quyền điều tra ai soạn văn bản này, ai đưa văn bản cho 42 người ký, và đề nghị họ rút tên.

Ông cho rằng chính quyền đặt những câu hỏi như thế là “ngây thơ” bởi những người ký tên là trí thức, nhân sĩ, những người đã thông qua phong trào đấu tranh đô thị trước đây, rồi những người đã từng giữ cương vị trong bộ máy Đảng và Nhà nước, các nhà văn, nhà báo. “Tức là những người có đủ trình độ để khi đặt bút ký xuống họ có suy nghĩ, chịu trách nhiệm về chữ ký của mình”.

Những người đã ký tên nói biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, ông Đằng cho biết – Nói rằng sai là không đúng, và không khi nào rút tên. “Nếu nói biểu tình chống Trung Quốc là sai thì còn gì đất nước này nữa, trước đe dọa của Trung Quốc! Thậm chí có nhiều đảng viên nói, nếu ký tên là vi phạm 19 điều cấm của Đảng, thì họ sẵn sàng ra khỏi Đảng”.

Ông nói nếu Đảng và Nhà nước không làm, không có thái độ cương quyết thì người dân thực hiện quyền công dân của mình.

“Chúng tôi cương quyết tổ chức biểu tình để biểu thị tình cảm yêu nước, ý chí chống lại hành động xâm lược của Trung Quốc. Còn ai nói đó là việc làm sai thì để công luận sẽ đánh giá” ông nói thêm.

Hôm qua, cộng đồng mạng xã hội cho biết có biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội lần thứ tư kể từ 1-7 và đã có danh sách 25 người bị bắt giam. Có tin nói 38 người bị bắt.

Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn trên RFI tại đây