Video: Người Philippines mất nhà cửa do bão lụt trú ẩn trong nhà thờ

Khi nước lũ rút dần ra khỏi Manila, hàng ngàn người vẫn còn lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều người vẫn còn trú ẩn trong các trường học và nhà thờ Công giáo. Phóng viên UCA News Joe Torres đã đến thăm một nhà thờ ở thành phố Quezon và ghi lại hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng lũ lụt.
Mời quý vị cùng xem.