Ảnh hưởng của Công đồng Vatican II trên dòng tu

Công Đồng Vatican II đã có tác động rất lớn lên đời sống tu trì.

Thật vậy, trước 1965, khi tôi vào tập viện của Dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ (FMM) tại Đà Lạt, nếp sống của các chị lúc đó thật khác, rất khác với bây giờ. Một nếp sống nghiêm ngặt, không tương quan, khá đài các, xa rời với dân chúng.

Còn trẻ, xuất thân từ một gia đình nho giáo, nề nếp, một gia đình có người hầu hạ, xuất thân từ một trường đầm tiếng tăm…nhưng khi vào tập viện, tôi không thấy nếp sống tu trì đó hợp với mình một chút nào. Trái lại, tôi còn cảm thấy khó chịu và nổi dậy trong con người sâu thẳm của mình một cảm xúc tức tối, kỳ dị vì ý thức rằng “đã đi tu” thì không thể có những “thứ kỳ quặc” như vậy.

Nếp sống nghiêm ngặt: Không được làm cái này cái kia, không được như thế này thế khác… mà không hề có một lời giải thích tối thiểu nào. Chỉ biết PHẢI vâng lời, phải… phải và phải! Một nền giáo dục rất ấu trĩ.

Không tương quan: Giữa các chị em tập sinh và khấn không hề được liên hệ với nhau. Nơi chốn ăn ở cũng không chung đụng gì với nhau. Không hề có sự gần gũi giữa bề trên và chị em, nói chuyện với bề trên phải quỳ, hôn nhẫn.

Khá đài các: Trong một tỉnh dòng hay cộng đoàn mà đã có bốn giai cấp khác nhau tùy vào trình độ học vấn của người chị em đó.

Trước hết có cấp Mẹ (Mères): những người có học, biết ngoại ngữ, gia đình như thế nào đó; cấp Soeurs: những chị em có chút học vấn, chắc bằng tú tài; cấp Soeurs Oblates: những chị em ít học; cấp Agregees: những chị không có chữ nghĩa bao nhiêu.

Hai cấp sau này chỉ cần đọc kinh Nhật tụng với bảy kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mừng và bảy kinh Sáng Danh là đủ. Tu phục cũng hoàn toàn khác để phân biệt giữa các cấp.

Công Đồng Vatican II đến như một luồng gió mát đem sinh khí và nhựa sống cho toàn Giáo hội và cách riêng cho các hội dòng.

Nếu nói FMM lúc bấy giờ là một hội dòng khá danh tiếng và lớn với những “kỳ quặc” như nói ở trên, thì khi Công đồng đến, mời gọi canh tân đổi mới (Aggiornamento), Hội dòng Phan Sinh được ca ngợi là hội dòng đi hàng đầu trong việc canh tân tận gốc này.

Tỉnh dòng Việt Nam không nằm ngoài đường hướng chung chủ trương của Giáo hội và có lẽ vì là hội dòng đi khá sớm trên con đường này nên lúc đầu chị em FMM Việt Nam có hơi bị hiểu sai.

Đã qua rồi hơn 40 năm Công đồng hiện diện trong lòng Giáo hội hoàn vũ. Tinh thần của Công đồng đã ảnh hưởng như thế nào trong đời sống Giáo hội đó chính là vấn đề cần được duyệt xét lại, cách riêng hơn nữa đối với Giáo hội Việt Nam.

Điều khá rõ là người tín hữu Việt Nam ít được tiếp cận với Công đồng. Tín hữu miền Bắc lại càng khiêm tốn hơn trong lãnh vực này. Những năm gần đây, Công đồng cách này hay cách khác được nhắc nhớ và Giáo hội muốn làm thêm một cái gì để Công đồng đi vào lòng dân tộc hơn.

Tôi thấy việc đầu tiên cần làm là:

Học biết các văn kiện chính của Công đồng: Tổ chức các khóa theo chủ đề.

Lấy các văn kiện chính đó soi rọi những vấn đề quan trọng của con người ngày nay như: vai trò giáo dân, việc tái truyền giáo, Phúc âm hóa, việc đào tạo các linh mục tu sĩ, tương giao với thế giới, xã hội, chính trị v.v… như Gaudium et Spes (Vui mừng và Hy vọng).

In thành tập nhỏ gọn các văn kiện chính để giáo dân tu sĩ có được trong tay và đọc suy gẫm.

Thi cử liên giáo phận để khuyến khích học hỏi thêm.

Nữ tu Trần Thị Quỳnh Giao – cựu bề trên giám tỉnh FMM Việt Nam

Tin bài liên quan:

Những tác động của Vatican II lên giáo phận Mỹ Tho