UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Video: Tuần này mời Quý vị nghe chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật thường niên 22 Năm B của linh mục Bill Grimm, MM.

Ngày 31 tháng 8 năm 2012

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng