Báo Nhân Dân đả phá hình thành xã hội dân sự ở Việt Nam

Báo Nhân Dân của đảng Cộng sản Việt Nam gọi việc hình thành Xã hội dân sự (XHDS) ở Việt Nam theo tiêu chí phương Tây là “phương thức hoạt động nhằm chuyển hóa chế độ”.

Bài viết “Xã hội dân sự” – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình của tác giả Dương Văn Cừ nói rằng một số người đang “cổ vũ và thực hiện” việc tác động để “hình thành XHDS theo tiêu chí phương Tây” ở Việt Nam.

Bài báo cũng nhận định các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển XHDS theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu “lật đổ chế độ XHCN bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang””.

“Tiến trình dân chủ ở Việt Nam” nhằm lợi dụng XHDS để “gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, SNG và Trung Ðông – Bắc Phi thời gian qua” – bài báo viết.

Tác giả Dương Văn Cừ miêu tả một số NGO nước ngoài “quan tâm đến các tổ chức chính trị, xã hội ở nước ta và tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức này để chuyển hướng hoạt động chính trị trong khi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đối lập”.

Ông còn cáo buộc “một số tổ chức nước ngoài đã cố gắng tìm hiểu nội bộ, xu hướng quan điểm của các NGO Việt Nam nhằm “kích động sự thoát ly vai trò lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, cổ vũ quyền tự do lập hội theo tiêu chí phương Tây”.

Ông cũng cảnh báo một số tổ chức quần chúng hợp pháp trong nước bị lợi dụng để tổ chức “các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi đưa Hiến pháp 1992 trở về Hiến pháp năm 1946, trưng cầu ý dân về Ðiều 4 cũng như toàn bộ Hiến pháp, lập Tòa án Hiến pháp, thúc đẩy XHDS và thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây, tư hữu hóa đất đai…

“Ðây là phương thức đấu tranh công khai rất nguy hiểm, nếu không cảnh giác có thể sẽ giúp các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức XHDS để đưa ra những kiến nghị nhằm thay đổi thể chế, thay đổi hệ thống luật pháp XHCN bằng luật pháp dân chủ, tư sản”.

Xem toàn bài viết trên báo Nhân Dân tại đây.