UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam họp bàn các vấn đề nội bộ

Một trong những hội nghị dài nhất từ trước đến nay bàn những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước

Ngày 1 tháng 10 năm 2012

Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam họp bàn các vấn đề nội bộ

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam

Báo trong nước đưa tin Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc sáng nay và sẽ kéo dài đến 15-10 tại Hà Nội.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết ít có hội nghị trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài như hội nghị lần này. Tất cả các vấn đề được bàn và quyết định đều rất quan trọng và phức tạp.

Tổng bí thư nói tại hội nghị này Trung ương chưa thể bàn về nhân sự quy hoạch cụ thể mà chủ yếu tập trung cho ý kiến về yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể; độ tuổi tham gia quy hoạch; số lượng, cơ cấu của quy hoạch; đối tượng và điều kiện lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch. Sau đó, Bộ chính trị sẽ chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch cụ thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

175 ủy viên Trung ương Đảng cũng sẽ bàn về kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới giáo dục; phát triển khoa học và công nghệ.

Liên quan đến một số vấn đề về xây dựng Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang được toàn Đảng tập trung triển khai thực hiện rất tích cực theo đúng kế hoạch, lộ trình. Bộ chính trị, Ban bí thư đã chỉ đạo ráo riết và chặt chẽ; đồng thời đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân một cách nghiêm túc theo đúng quy định.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng