Vatican có thể mở mật tuyển viện sớm hơn

Thừa nhận nhiều người trong đó có một số hồng y thắc mắc tại sao cần phải đợi đến ngày 15-3 mới mở mật tuyển viện bầu người kế vị Đức Bênêđictô XVI, người phát ngôn cho Vatican nói hôm thứ Bảy rằng ngày mở mật tuyển viện là “câu hỏi mở”.

Universi dominici gregis, hiến chế tông tòa quy định bầu chọn giáo hoàng được ban hành dưới thời Đức Gioan Phaolô II năm 1996, nêu rõ mật tuyển viện phải diễn ra từ 15-20 ngày sau khi bắt đầu sede vacante, nghĩa là cuối triều đại giáo hoàng trước. Do Đức Bênêđictô chính thức từ nhiệm vào ngày 28-2, nên mật tuyển viện sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 15-20/3.

Trong các cuộc phát biểu trước với báo giới trong tuần này, linh mục dòng Tên phát ngôn cho Vatican là Federico Lombardi đã khiến cho người ta có cảm nghĩ quy định này sẽ không đổi.

Tuy nhiên, khi tóm tắt lại hôm sáng thứ Bảy, cha Lombardi thừa nhận thời gian chờ đợi này được áp dụng khi đức giáo hoàng qua đời và có ý để cho các hồng y có thời gian đến Rôma. Năm 2005, sau khi Đức Gioan Phaolô II băng hà, 16 ngày sau mới bắt đầu mật tuyển viện bầu Đức Bênêđictô XVI.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay các hồng y biết chính xác khi nào sede vacante sẽ bắt đầu và một số người đề nghị có thể tổ chức mật tuyển viện sớm hơn.

“Vấn đề này đang được nêu lên và tôi không thể phủ nhận” – Cha Lombardi nói. Ngài hứa cho báo chí biết ngay khi có tin chính thức.

Một giả thuyết khác cho là các chức sắc nắm quyền cai quản trong thời gian chờ bầu giáo hoàng, nghĩa là niên trưởng Hồng y đoàn là Đức Hồng y Angelo Sodano và Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone, có thể đề xuất ngày tổ chức mật tuyển viện và sau đó đưa ra lấy biểu quyết giữa tất cả các hồng y có mặt tại Rôma vào ngày đầu sede vacante, tức là ngày 1-3. Bàn về ngày đó, một số người tin rằng ngày 10-3 là thích hợp. Đó là ngày Chủ nhật và “Thánh lễ cầu cho việc chọn giáo hoàng” có thể được cử hành vào hôm đó kèm theo khai mạc cuộc bỏ phiếu kín, trong khi công việc thật sự sẽ được bắt đầu vào thứ Hai.

Cha Lombardi không muốn đưa ra một tiên đoán nào khi chưa có quyết định chính thức.

Nguồn: National Catholic Reporter